Lviv – A multi-ethnic city
  Ľvov ako miesto pamäti Poliakov
  Ľvov – multi-etnické mesto
  Lwów (Lemberg) mint a lengyelek emlékhelye - néhány gondolat a lengyelek Lwów-tudatáról
  Lwów als Erinnerungsort der Polen. Einige Reflexionen über Lemberg im polnischen Bewusstsein
  Lwów as a Polish Place of Remembrance
  Lwów jako miejsce pamięci Polaków
  Manor houses and decrees
  Megosztott emlékezet: emlékhelyek politikai és kulturális jelenségként Európában
  Memory in the Digital Age: First World War and Its Representation on the Web
  Mourning Aachen’s War Dead: Cultures of Memory during the First World Warm and the Postwar Period
  Następne kroki? Informować, zmieniać świadomość. Wystąpienie wygłoszone podczas konferencji „Jak rozliczać zbrodnie komunizmu?”, 5 czerwca 2012 r. w Brukseli
  Niemiecka i zachodnioeuropejska percepcja zbrodni nazistowskich
  Nuremberg Is Not Enough
  O temacie konferencji pt. „Miejsca pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej – Doświadczenia przeszłości, przesłanie na przyszłość“
  O węgierskiej lekcji z bratysławskiego elementarza
  On the Topic of the Conference “Sites of Memory in Central Europe – Experiences of the Past and Perspectives”
  Pamäť podelená: miesta pamäti v Európe ako politický a kultúrový jav
  Pamięć o zbrodniach komunistycznych: „Dom terroru" i Cmentarz Centralny
  Pamięć podzielona: miejsca pamięci w Europie jako zjawisko polityczne i kulturowe
  © ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb