Manor houses and decrees
  Megosztott emlékezet: emlékhelyek politikai és kulturális jelenségként Európában
  Memory in the Digital Age: First World War and Its Representation on the Web
  Mourning Aachen’s War Dead: Cultures of Memory during the First World Warm and the Postwar Period
  Następne kroki? Informować, zmieniać świadomość. Wystąpienie wygłoszone podczas konferencji „Jak rozliczać zbrodnie komunizmu?”, 5 czerwca 2012 r. w Brukseli
  Niemiecka i zachodnioeuropejska percepcja zbrodni nazistowskich
  Nuremberg Is Not Enough
  O temacie konferencji pt. „Miejsca pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej – Doświadczenia przeszłości, przesłanie na przyszłość“
  O węgierskiej lekcji z bratysławskiego elementarza
  On the Topic of the Conference “Sites of Memory in Central Europe – Experiences of the Past and Perspectives”
  Pamäť podelená: miesta pamäti v Európe ako politický a kultúrový jav
  Pamięć o zbrodniach komunistycznych: „Dom terroru" i Cmentarz Centralny
  Pamięć podzielona: miejsca pamięci w Europie jako zjawisko polityczne i kulturowe
  Parallels in the Economic Business Cycles in Slovakia in the Period between WWI and WWII, and after 1989
  Passing the Torch, despite Bananas. The Twentieth‑Anniversary Commemorations of 1989 in Central Europe
  Perceptions of Nazi Crimes in the Federal Republic of Germany and Western Europe
  Polska "Solidarność" i jej korzenie
  Powstanie Warszawskie w świadomości Polaków. Muzeum Powstania Warszawskiego jako miejsce pamięci.
  Presentation of the House of European History
  Regime Change in Hungary

  © ENRS 2011-2017 | Design: m.jurko | Code: feb