networking baner 900

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr

The Militärhistorisches Museum (Museum of Military History) presents the entire spectrum of military history. War and military affairs are inextricably interwoven with general (...)
The Militärhistorisches Museum (Museum of Military History) presents the entire spectrum of military history. War and military affairs are inextricably interwoven with general history. Modern military history has ramifications extending into the research fields of political, social and cultural history, as well as the history of attitudes and mentalities. In the past, military museums were mainly halls for exhibiting weaponry and for manifesting the splendour of national armed forces. They were called army museums and were meant to impress their visitors through shows of military prowess. The Militärhistorisches Museum does not focus on battles, victory parades and developments made in the field of weapons technology. It also reflects on general history and the fate of the common soldier or of civilians affected by war. A chronological tour covering the period from the late Middle Ages to the present day takes the visitors through the old building (19th century) via important events in German and military history. The new building by Daniel Libeskind houses a thematic exhibition which begins on the fourth floor at the “Dresden View” and can be explored floor by floor from top to bottom via the staggered stairs in the new building and the historical staircase. The twelve sections of the thematic exhibition are not in any chronological order, but on the basis of a systematic structure they present very different and sometimes surprising aspects of military history. Certain areas of the thematic exhibition also make military history more accessible to visitors who are not very familiar with the subject.

country: Germany
city: Dresden

contact

Olbrichtplatz 2
1099 Dresden Germany
www.mhmbw.de

miscareaderezistenta.ro

Multimedia platform
Multimedia platform

goals

Covering all issues related to the present, but also writing about the past, especially recent past
type: other
country: Romania
city: Bucharest

contact

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.15-17 sector 1
013682 Bucharest Romania
tel: +40741066427
e-mail: deak_istvan2009@yahoo.com
Contact: Istvan Deak
www.miscareaderezistenta.ro

Museum of the Second World War

The Museum is being conceived as an exhibition about the War as a whole, with Poland as its focus and events outside Poland as an equally important backdrop and source of (...)
The Museum is being conceived as an exhibition about the War as a whole, with Poland as its focus and events outside Poland as an equally important backdrop and source of comparisons. With such an enormous topic, one of the Museum’s principal challenges will be to balance the exposure of key events to be placed in the foreground and equally relevant events to be presented as the background, without neglecting vital aspects of the whole picture. This paper is to serve as the starting point for discussion and critique by a larger group of historians expert in the different aspects of the War. A detailed scenario of the Museum’s permanent exhibition will be developed stage by stage with the Museum’s Advisory Board, to be made up of historians from Poland and other countries, together with specialists in exhibition design.

country: Poland
city: Gdańsk

contact

ul. Długa 81-83
80-831 Gdańsk Poland
http://www.muzeum1939.pl/

Muzeum Gross-Rosen

Muzeum martyrologiczne, prowadzone przez samorzšd województwa dolnoœlšskiego. (...)
Muzeum martyrologiczne, prowadzone przez samorzšd województwa dolnoœlšskiego. Zajmuje się historiš KL Gross-Rosen; gromadzi i przechowuje dokumenty i pamištki poobozowe; prowadzi prace naukowo-badawcze i oœwiatowe; organizuje wystawy; sprawuje opiekę nad terenem byłego KL Gross-Rosen.

country: Poland
city: Goczałków

contact

RogoŸnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałków Poland
www.gross-rosen.eu

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum - Miejsce Pamięci zlokalizowane na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. (...)
Muzeum - Miejsce Pamięci zlokalizowane na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Muzeum udostępnia, gromadzi, przechowuje, konserwuje, kataloguje i zabezpiecza urzšdzenia oraz relikty byłego obozu koncentracyjnego Stutthof.

country: Poland
city: Sztutowo

contact

ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo Poland
www.stutthof.org

Novi Homines

'Novi Homines' translated from Latin language means 'new person'. The term have been used in ancient Rome to describe someone who was the first in his pure family elected to the (...)
'Novi Homines' translated from Latin language means 'new person'. The term have been used in ancient Rome to describe someone who was the first in his pure family elected to the Senate, especially as a consul. Association 'Novi Homines' team - young, enterprising people, willing and able to devote their time to non-profit purposes. 'Novi Homines' is implementing various initiatives to increase the sense of well-being of life, promote public spirit and develop a high level of self-awareness. Only knowing our origins, history and the past, we can take a successfull path in the future.

goals

Increase citizenship; Promote historical values; Reduce social exclusion in socially excluded groups; Keep the historical memory alive.
type: other
country: Lithuania
city: Vilnius

contact

Klaipėdos g. 6-406
01119 Vilnius Lithuania
tel: +37060516804
e-mail: info@novihomines.lt
Contact: Ieva Jasaitytė, director
www.novihomines.lt/blog

Oral History Online-Archiv in Belarus

Aufarbeitung der Geschichte von Stalinismus und Nationalsozialismus anhand der Interviews mit Zeitzeugen in Belarus
Aufarbeitung der Geschichte von Stalinismus und Nationalsozialismus anhand der Interviews mit Zeitzeugen in Belarus

country: Belarus
city: Minsk

contact


Minsk Belarus
www.nashapamiac.org

Ośœrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego (...)
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską. Była ona dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii. W 1939 roku mieszkało w Lublinie prawie 120 tysięcy mieszkańców włączając w to około 45 tysięcy Żydów. W czasie wojny Niemcy wymordowali żydowskich mieszkańców miasta, a dzielnica żydowska została zniszczona. Symbolem tamtych czasów stał się Majdanek, znajdujący się blisko Lublina niemiecki obóz śmierci. Zmiany, jakie przyniósł Polsce upadek komunizmu w roku 1989, rozpoczął proces odzyskiwania przez polskie społeczeństwo Pamięci. Lublin był również jednym z wielu polskich miast, które musiało zmierzyć się ze swoją zapomnianą przez lata przeszłością. Zaczynając na początku lat 90. naszą działalność w Bramie Grodzkiej, my również nic nie wiedzieliśmy o historii lubelskich Żydów. Nie byliśmy świadomi tego, że olbrzymia, pusta przestrzeń po jednej stronie Bramy ukrywa Pamięć po mieście żydowskim; nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Brama prowadzi do nieistniejącego miasta – żydowskiej Atlantydy. W miejscu, w którym przez lata były domy, synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe drogi i trawniki. Duża część tego terenu została pokryta betonową skorupą, razem z fundamentami dawnych żydowskich budynków, została schowana pamięć o tych, którzy kiedyś tu mieszkali. Nie da się zrozumieć historii Lublina bez tych pustych miejsc wokół Bramy. Stały się one dla Teatru NN naturalnym miejscem realizowania działań artystycznych – Misteriów Pamięci, odkrywających pamięć o przeszłości, ale będących też opłakiwaniem ofiar Zagłady. Misteria Pamięci są próbą tworzenia artystycznych działań, w których wykorzystywany jest fragment miasta z jego konkretną topografią, historią i z istniejącą w nim infrastrukturą techniczną. Nie ma tu żadnych rekwizytów, żadnej sztucznej scenografii ani aktorów. W przypadku „Poematu o Miejscu” wydobywające się z głębi otwartych studzienek światło i głosy tworzą rodzaj wielkiej instalacji artystycznej, odsłaniającej ukryte i niewidoczne na co dzień znaczenia zawarte w pustej przestrzeni tuż obok Bramy Grodzkiej. Pierwsze wystawy w przestrzeni siedziby ośrodka powstały w 1998 i 1999 roku. Były to dwie duże wystawy dokumentalne – „Wielka Księga Miasta” i „Portret Miejsca” – dotyczące historii miasta z okresu sprzed 1939 roku. Na tych wystawach, tworzących swoisty Teatr Pamięci, zostały pokazane unikatowe fotografie, plany i dokumenty związane z dwukulturową, polsko-żydowską historią Lublina. W oparciu o te wystawy została stworzona stała ekspozycja o charakterze scenografii teatralnej, będąca jednocześnie aranżacją wnętrza Bramy Grodzkiej. Projekt „Historia Mówiona” W 1998 roku rozpoczęliśmy systematyczne rejestrowanie wspomnień mieszkańców miasta. W ten właśnie sposób powstał w ośrodku projekt „Historia Mówiona”. W ciągu jego trwania udało się zarejestrować i umieścić w internecie ponad trzy tysiące godzin nagrań. Te wspomnienia są ważną częścią duchowego dziedzictwa kulturowego miasta. Wystawa „Siła Słowa” (2011) W prowadzonej przez Ośrodek Izbie Drukarstwa wystawa poświęcona niezależnemu obiegowi wydawniczemu, podziemnym drukarniom i kolportażowi zakazanych książek. Na wystawie dowiadujemy się o historii uruchomienia w Lublinie podziemnej drukarni, w połowie roku 1976 przez opozycyjne środowisko lubelskich „Spotkań”. Na wystawie można zobaczyć m.in. powielacz, na którym w roku 1977 wydrukowano dwa pierwsze numery „Zapisu”. Uważa się, że wtedy właśnie zrodził się podziemny ruch wydawniczy w Polsce. Częścią ekspozycji jest również drukarnia podziemna „Solidarności” z lat 80. Inne działania – Internet W 2001 roku powstał w ośrodku pomysł zbudowania portalu „Lublin. Pamięć Miejsca” (przekształconego następnie w portal "Leksykon Lublin") popularyzującego Lublin i jego dziedzictwo kulturowe. Chcieliśmy pokazać Lublin w oparciu o możliwości, jakie daje nowe medium – internet. W ramach tego działania tworzone były bazy danych, pozwalające na gromadzenie i udostępnianie za pomocą internetu dokumentów tekstowych, materiałów ikonograficznych oraz materiałów audio. Działania upamiętniające ważne zdarzenia z historii najnowszej – poszukiwanie formy wyrazu Różnego rodzaju działania artystyczne i animatorskie upamiętniające konkretne zdarzenia historyczne są formą ochrony intelektualnego dziedzictwa kulturowego, na które składa się m.in. pamięć o takich właśnie zdarzeniach. Jednym z przykładów może być podjęta przez ośrodek próba wprowadzenia do powszechnej świadomości wiedzy o Lubelskim Lipcu '80, który poprzedził wydarzenia w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Projekt ten nazwaliśmy „wagon.lublin.pl”. Został on zrealizowany dwukrotnie – w 2005 i 2010 roku. Przypomnijmy, że lubelskie strajki w lipcu 1980 roku były główną częścią wielkiej fali strajków, które przeszły w ciągu tego miesiąca przez całą Polskę, kończąc się w sierpniu 1980 roku powstaniem w Gdańsku „Solidarności”. W Lublinie symbolem tych wydarzeń stał się rozpoczęty 17 lipca strajk lubelskich kolejarzy. W rocznicę strajków wyjechał z Lublina, w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego, „wagon.lublin.pl” – specjalny wagon. Jechała nim grupa młodych osób. Jadąc przez całą Polskę, przez małe i większe miejscowości – śladami polskiego lata '80, śladami polskiej pamięci – wagon dojechał 14 sierpnia do Gdańska, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia strajków w stoczni. Uczestnicy podróży pytali ludzi, których spotkali o ich marzenia dzisiaj i przesłanie, jakie chcieliby przekazać przyszłym pokoleniom. Wszystkie te działania zostały udokumentowane. W czasie podróży, w przestrzeni dworców, podczas postoju wagonu, prezentowano wystawę nawiązującą do pamięci o wydarzeniach lata 1980 roku.

country: Poland
city: Lublin

contact

ul. Grodzka 21
20-112 Lublin Poland
www.teatrnn.pl

Platform of European Memory and Conscience

Platform of currently 37 public and non-governmental institutions and organisations form 13 EU Member States, Ukraine, Moldova and Canada, working in the field of coming to terms (...)
Platform of currently 37 public and non-governmental institutions and organisations form 13 EU Member States, Ukraine, Moldova and Canada, working in the field of coming to terms with totalitarianism

country: Czech Republic
city: Praha 3

contact

Siwiecova 2
130 00 Praha 3 Czech Republic
www.memoryandconscience.eu

Polnisches Institut Berlin

The Institute’s mission is to build, nurture and promote cultural ties between Germany and Poland by presenting Polish culture to German audiences and by connecting Polish (...)
The Institute’s mission is to build, nurture and promote cultural ties between Germany and Poland by presenting Polish culture to German audiences and by connecting Polish artists and scholars to German institutions, introducing them to their professional counterparts and facilitating their participation in contemporary German culture. The Institute has been producing and promoting a broad range of cultural events in theater, music, film, literature and visual arts.

country: Germany
city: Berlin

contact

Burgstr. 27
10178 Berlin Germany
http://www.polnischekultur.de/

PRORA-ZENTRUM Bildung-Dokumentation-Forschung

The registered organization PRORA-ZENTRUM operates in Prora since 2001. Education, documentation and research, which are connected with the history of Prora in the Nazitime and in (...)
The registered organization PRORA-ZENTRUM operates in Prora since 2001. Education, documentation and research, which are connected with the history of Prora in the Nazitime and in the time of the GDR, are the responsibilities in this organisation. The institution pursues networking with other national and international partners in its work. Major topics of research are documented and presented, for example, via exhibitions, brochures and project-newspapers. PRORA-ZENTRUM researches constantly in order to enrich the pedagogic offers for young people and adults.

country: Germany
city: Prora / Ostseebad Binz

contact

Mukraner Str. 12 / bei der Jugendherberge Prora
18609 Prora / Ostseebad Binz Germany
www.prora-zentrum.de

Res Publica Nowa

Polish intellectual quartely with focus on culture and politics published since 1979. Its editorial team also publishes the Visegrad Insight, semi-annual journal on Central Europe, (...)
Polish intellectual quartely with focus on culture and politics published since 1979. Its editorial team also publishes the Visegrad Insight, semi-annual journal on Central Europe, shaping public opinion of the Visegrad Group.

country: Poland
city: Warszawa

contact

Galczynskiego 5
00-362 Warszawa Poland
www.publica.pl

Research Institute of Social Sciences and Economy

The Institute for Social and Economic Research is an association of scientists which has originated from the necessity of constant development, professionalism of research and the (...)
The Institute for Social and Economic Research is an association of scientists which has originated from the necessity of constant development, professionalism of research and the need to broaden knowledge. The research centre, in which everyone can develop and share their knowledge with each other, has been established thanks to our determination, perseverance and hard work. Our aim is to promote the idea of civil society and foster entrepreneurship. Within the framework of our activity, we arrange meetings, debates, conferences and open seminars as well as prepare papers.

goals

We offer a wide range of training courses aimed at students, entrepreneurs and everyone who wishes to broaden their knowledge and skills in an effective and innovative way. We possess contact with research centres and scientific institutions from all around the world. Thanks to this, we extend the scope of our activities efficiently. Together we organise conferences and workshops during which the knowledge we spread has an intercultural dimension. Thus we achieve a synergistic effect and each of our new projects appears to be a different opportunity to come up with an innovative idea which may have measurable effects on our life and environment.
type: research centre
country: Poland
city: Gdańsk

contact

Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk Poland
tel: 608371426
e-mail: biuro@ibes.org.pl
Contact: Maciej Boryń, Member of the Board
www.ibes.org.pl

Research Society Burgenland / Burgenländische Forschungsgesellschaft

Research Society Burgenland / Burgenländische Forschungsgesellschaft (BFG), Austria. (...)
Research Society Burgenland / Burgenländische Forschungsgesellschaft (BFG), Austria. The Research Society Burgenland is a registered non-profit organization, founded in 1987 as an independent institute for research, science and education in the humanities and social sciences in the Austrian Federal Province of Burgenland. The Research Society participates in various programs of the European Union and organizes conferences and workshops. The outcomes of the work are published in monographs, collected volumes and the Research Society’s journal “bfg:studies”.

goals

The Research Society is an interface between research and its translation into education activities, such as active citizenship or lifelong learning. Due to the fact that the Austrian Province of Burgenland has common borders with Hungary, the Slovak Republic und Slovenia, special attention is paid to the role of European border regions in the process of European integration, especially since the fall of the “Iron Curtain”. Another key issue of its research and education work is the period of Nationalsocialism in Austria and the expulsion and deportation of the Jewish population (www.vertrieben.at).

country: Austria
city: Eisenstadt

contact

Domplatz 21
7000 Eisenstadt Austria
tel: +43 2682 6688 612
e-mail: alfred.lang@forschungsgesellschaft.at
Contact: Alfred Lang
www.forschungsgesellschaft.at

Research Society Burgenland / Burgenländische Forschungsgesellschaft (BFG)

The Research Society Burgenland / Burgenländische Forschungsgesellschaft (BFG) was founded in 1987 as an independent institute for research, science and education in the (...)
The Research Society Burgenland / Burgenländische Forschungsgesellschaft (BFG) was founded in 1987 as an independent institute for research, science and education in the humanities and social sciences. The BFG is an interface between research and its translation into education activities, such as active citizenship, gender mainstreaming and lifelong learning. The project Exiled. Recollections of Jews from Burgenland documents the life stories of people who had to emigrate from the originally Jewish communities of Burgenland in 1938. Since the fall of the \"Iron Curtain\" special attention has been paid to the role of European border regions in the process of European integration. The BFG organizes conferences and workshops on the key issues of its research. The outcomes of the work are published in monographs, collected volumes and the BFG’s journal “bfg:studies”. The BFG is registered as private non-profit organization. The BFG is located in Eisenstadt, the capital of the Austrian Federal Province of Burgenland.;Mr

country: Austria
city: Eisenstadt

contact

Domplatz 21
7000 Eisenstadt Austria
www.forschungsgesellschaft.at

Robert-Havemann-Gesellschaft

Die Robert-Havemann-Gesellschaft e. V. dokumentiert und vermittelt die Geschichte und die Erfahrungen von Opposition und Widerstand gegen die kommunistische Diktatur. Der Verein (...)
Die Robert-Havemann-Gesellschaft e. V. dokumentiert und vermittelt die Geschichte und die Erfahrungen von Opposition und Widerstand gegen die kommunistische Diktatur. Der Verein ist Träger des Archivs der DDR-Opposition und Herausgeber von Publikationen zur Oppositionsgeschichte. Politische Bildungsarbeit betreibt der Verein mit Ausstellungen, Veranstaltungsreihen und Seminaren. Das Archiv der DDR-Opposition archiviert Materialien ab 1945 über antikommunistischen Widerstand, über kirchliche oder atheistische Systemkritiker sowie über Menschenrechts-, Friedens-, Frauen- und Umweltgruppen. Unter den Dokumenten sind Samisdat-Publikationen der DDR-Opposition oder Dokumente der Bürgerbewegungen von 1989/90. Zu über 500 laufenden Metern Schriftgut kommen 80.000 Fotos, Plakate, Filme, Audios und Objekte. Zeitzeugenberichte ergänzen die Bestände. Das Webportal www.revolution89.de informiert mehrsprachig über die Revolution von 1989/90 und den Weg zur Deutschen Einheit. Die multimediale Website www.jugendopposition.de schildert wichtige Ereignisse aus der DDR-Widerstandsgeschichte.

country: Germany
city: Berlin

contact

Schliemannstraße 23
D-10437 Berlin Germany
www.havemann-gesellschaft.de

Security Services Archive

•ensures access to and makes public documents and archival material concerning the security services; (...)
•ensures access to and makes public documents and archival material concerning the security services; •ensures access to documents and archival materials and provides needed assistance and information to state bodies authorized to access security proceedings and to investigate according to the Act on the protection of classified information, to the Czech Republic’s intelligence services in the fulfillment of their duties, and to investigative, prosecuting and adjudicating bodies for the purposes of criminal proceedings; •facilitates the viewing of deposited archival materials based on the terms established by the Act on archival activity and record services and the Act on ensuring access to files of the ensuing activities of State Security (StB); •retrieves from the deposited archival material documents required by state administrative bodies, territorial self-administration units and legal and natural persons, and makes copies and transcripts thereof; •makes decisions regarding archival administrative procedures and record services.

country: Czech Republic
city: Prague

contact

Siwiecova 2
130 00 Prague Czech Republic
http://www.abscr.cz/en

Slovak Centre for Communication and Development

Non-profit Slovak Centre for Communication and Development (SCCD) was founded on 15 April 2005. It is focused on two areas of activities –on promotion and putting global education (...)
Non-profit Slovak Centre for Communication and Development (SCCD) was founded on 15 April 2005. It is focused on two areas of activities –on promotion and putting global education into practice and on realization of development assistance and cooperation in less developed countries. SCCD figures as publishing house, exhibitions organizer and provides expert consultative services. It operates the first public library in Slovakia oriented on global issues. SCCD is a member of European "EUSTORY" network. The main goal of the Slovak history competition "EUSTORY" is to stimulate young people in Slovakia to get critical and independent look at their country´s history. It encourages them to make their own researches and to transform the achieved results into their own historical conclusions. In addition, the history competition is an opportunity to test one´s own study and research capabilities, to know the country´s history more deeply, but also to meet other people devoted to history to share views and experiences with them. The history competition helps to establish an informal "national historical network" bringing together students, teachers and scientists.

country: Slovakia
city: Bratislava

contact

Prazska 11
811 04 Bratislava Slovakia
www.sccd-sk.org

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers (SGTRS)

Dutch Institute for remembrance and rising awareness of the dangers of totalitarian regimes. We try to adress the Dutch society as a whole, but our special interest is young (...)
Dutch Institute for remembrance and rising awareness of the dangers of totalitarian regimes. We try to adress the Dutch society as a whole, but our special interest is young people.

country: The Netherlands
city: Wilnis

contact

Dr Mees ten Oeverlaan 29
3648XA Wilnis The Netherlands
www.sgtrs.nl

Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" / Foundation "Remembrance, Responsibility and Future"

The Foundation was established in 2000, primarily to make payments to former forced labourers. The payments programmes were completed in 2007. The Foundation’s capital of EUR 5.2 (...)
The Foundation was established in 2000, primarily to make payments to former forced labourers. The payments programmes were completed in 2007. The Foundation’s capital of EUR 5.2 billion was provided by the German Government and German industry. A total of EUR 358 million was set aside as Foundation capital in order to finance project support. After finalizing the payment program the activity of the Foundation is focused on the following areas and objectives: 1) A critical examination of history - Anchoring the history of forced labour under National Socialism firmly in the European memory and communicating the life experience of the victims - Promoting understanding of the different portrayals of history in Europe - Raising awareness of the Jewish contribution to European history 2. Working for human rights - Fostering commitment to democracy and human rights through history learning - Initiating international projects that combat right-wing extremism, anti-Semitism and modern forms of forced labour, and which work to protect the victims - Developing capacity among the descendants of minority groups persecuted under National Socialism 3. Commitment to the victims of National Socialism - Engendering respect for the life histories of those persecuted under National Socialism and strengthening their involvement in society across generations - Promoting willingness to help the victims at local and international level - Encouraging the development of models for providing humane support and care for the elderly

country: Germany
city: Berlin

contact

Lindenstr. 20-27, D-10969 Berlin, Germany
D-10969 Berlin Germany
www.stiftung-evz.de

© ENRS 2011-2017 | Design: m.jurko | Code: feb