back to secretariate
Tags: European Network Remembrance and Solidarity, Secretariate
  • Drukuj
Photo of ENRS employees

Biuro ESPS z siedzibą w Warszawie przygotowuje program działań Sieci, realizuje projekty zaakceptowane przez Komitet Sterujący, wspiera organizacyjnie i merytorycznie Koordynatorów krajowych i gremia doradcze ESPS.

Każdy kraj członkowski ESPS ma prawo delegowania do pracy w biurze jednego pracownika. 

Dyrektor: Rafał Rogulski

 

Dział Obsługi Administracyjnej: 

Wojciech Pazik (kierownik)

Marika Dunaj

 

Dział Strategii i Rozwoju:

Iga Raczyńska (kierownik)

Gábor Danyi

Beata Drzazga

 

Dział Projektów i Komunikacji:

Joanna Orłoś (kierownik)

Małgorzata Feusette-Czyżewska (zastępca kierownika)

Marek Dąbkowski

Karolina Dziełak

Jagna Jaworowska

Weronika Kann

Agnieszka Mazur-Olczak

Maria Naimska

Joanna Orłoś

dr Maria Szymborska

Maria-Philippa Wieckowski

Zhanna Wróblewska 

Ewelina Pękała (urlop)

Kamilla Rejmer (urlop)

 

Sekcja Akademicka:

dr Małgorzata Pakier (kierownik sekcji, ulrop)

dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk

dr Ewelina Szpak

Antoni Zakrzewski

 

Główny Księgowy:

Dorota Danilczuk 

 

Współpraca:

dr Burkhard Olschowsky

dr Robert Żurek

 


Dowiedz się więcej:

>> Idea i cele

>> Krótka historia Sieci

>> Główne zagadnienia tematyczne

>> Gremia ESPS

© ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb