Ideea și scopul

 

Misiunea

 • Susținem dezvoltarea unei culturi europene a comemorării cu respectarea sensibilităților naționale printr-un dialog bazat pe o înţelegere mai profundă a istoriei secolului trecut, atât cea tragică și dificilă, cât și cea edificatoare și sublimă.
 • Aspirăm la crearea unei reţele de instituţii care să se ocupe de istoria secolului XX, care să poarte un discurs istoric ce va lua în considerare diferitele narațiuni și sensibilităţi din fiecare țară în parte.
 • Creăm posibilități de confruntare a imaginilor istoriei naționale, astfel încât acestea să se poată completa reciproc, contribuind astfel la construirea respectului reciproc și a înțelegerii din partea Europenilor contemporani.
 • Căutăm un numitor comun, pentru ca generaţiile prezente și viitoare să poată dobândi cunoștințe şi experienţă din istoria secolului XX.
 • Dorim să creștem numărul ţărilor membre ale Reţelei.

 

Domeniile de activitate

Rețeaua implementează proiecte proprii și sprijină cu expertiză și financiar activitățile instituțiilor, ONG-urilor și centrelor de cercetare care se ocupă de problema comemorării. Obiectivele noastre sunt realizate prin activităţi ca:

 • Organizarea de conferințe, simpozioane, seminarii și ateliere științifice;
 • Realizarea de proiecte culturale de ex. expoziții, spectacole, recenzii de film;
 • Editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei precum şi traducerea lucrărilor existente;
 • Co-producția de filme și emisiuni de televiziune și de radio;
 • Sprijinirea cercetărilor științifice;
 • Popularizarea cunoștințelor istorice în mass-media tradițională și electronică.
 •  


  Află mai multe:

  >> Principalele aspecte tematice

  >> Scurtă istorie

  >> Organele

  >> Biroul

  Guidelines for international discourse on history and memory:

  Join the Signatories

   

  HISTORY
  OF ENRS

  how it started

  © ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb