idea

Európska Sieť Pamäť a Solidarita vznikla v roku 2005 na základe iniciatívy ministrov kultúry Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska. V roku 2014 sa ku krajinám tvoriacim esps pridalo Rumunsko. Jej úlohou je skúmanie, dokumentovanie a šírenie poznatkov o histórii Európy XX. storočia a spôsobov jej upamätnenia so zvláštnym zreteľom obdobia diktatúr, vojen a protestu verejnosti proti znásilneniu.

Výsledkami spolupráce medzinárodného kolektívu expertov a inštitúcií spojených s ESPS sú mnohé vedecké, výskumné, vzdelávacie a popularizátorské podujatia. Činnosti Siete podporujú tiež budovanie dobrých vzťahov a posilňovanie pocitu solidarity medzi európskymi spoločnosťami prostredníctvom mnohostranného dialógu s rôznymi skúsenostiami minulej epochy.

© ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb