Grémiá

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor je najvyšším rozhodovacím grémiom ESPS. V jeho zložení sú koordinátori ESPS, ktorých menovali ministri kultúry (alebo činitelia v podobnej funkcii). Spravidla každý štát zastupuje jedna osoba, vo výnimočných prípadoch to môžu byť dve osoby, ale pri rozhodovaní, keď sa hlasuje, disponujú spolu jedným hlasom. Riadiaci výbor rozhoduje o stratégii a o projektoch, ktoré Sieť realizuje.

V súčasnosti sú v jeho zložení:

Prof. Jan Rydel, Poľsko (predsedajúci Výboru)

Dr. Florin Abraham, Rumunsko

Réka Földváryné Kiss, Maďarsko

Dr. Ján Pálffy, Slovensko

Prof. Matthias Weber, Nemecko

 

Poradný Výbor

Poradný Výbor je poradenským grémiom skladajúcim sa z vynikajúcich predstaviteľov sveta vedy, kultúry a politiky členských štátov ESPS i štátov, ktoré sa ešte nerozhodli pre plné členstvo v ESPS, ale sú ochotné sa zúčastňovať jej budovania. Základné úlohy Kuratória sú formulovanie sugescií týkajúcich sa obecných smerov rozvoja ESPS v rámci strednej a dlhej časovej perspektívy a reprezentovanie Siete navonok v jednotlivých štátoch Siete a na medzinárodnej aréne.

Členovia: 

Markus Meckel, Nemecko

Ján Budaj, Slovensko

Dr. Stephan Eisel, Nemecko

Prof. Josef Höchtl, Rakúsko

Prof. Gen. Mihail E. Ionescu, Rumunsko

Sandra Kalniete, Lotyšsko

Robert Kostro, Poľsko

Dr. Zoltán Maruzsa, Maďarsko

Prof. Marcela Sălăgean, Rumunsko

Gentjana Sula, Albánsko

Prof. László Szarka, Maďarsko

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski, Poľsko

 

Vedecká rada

Vedecká rada je poradenským grémiom skladajúcim sa uznávaných vedcov z oblasti histórie a spoločenských vied. K hlavným úlohám vedeckej rady patrí formulovanie sugescii týkajúcich sa smerov skúmania a foriem vedeckej aktivity ESPS, recenzovanie projektov vedeckého charakteru reprezentovanie ESPS na konferenciách, kongresoch a vedeckých porád, a tiež evaluácia vedeckej činnosti ESPS.

Členovia: 

Prof. Attila Pók, Maďarsko (predsedajúci)

Prof. Peter Haslinger, Nemecko

Prof. Constantin Hlihor, Rumunsko

Viliam Jablonický, Slovensko

Prof. Csaba Gy. Kiss, Maďarsko

Prof. Róbert Letz, Slovensko

Prof. Andrzej Nowak, Poľsko

Prof. Dariusz Stola, Poľsko

Acad. Răzvan Theodorescu, Rumunsko

Prof. Stefan Troebst, Nemecko

Dr. Oldřich Tůma, Česko

 

 


Dozveď sa viac:

 

>> Ciele a úlohy

>> Hlavné tematické úlohy

>> Krátka histórie Siete

>> Grémiá

>> Kancelária ESPS

© ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb