Elisabeth Motschmann

Elisabeth Motschmann

Elisabeth Motschmann jest niemiecką polityk. Od września 2012 roku zasiada w Federalnej Radzie Wykonawczej Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Niemiec (CDU). Jest posłanką do niemieckiego Bundestagu 19. kadencji (2017–2021) oraz przedstawicielką grupy parlamentarnej CDU w komisjach spraw zagranicznych oraz kultury i mediów, jak też podkomisji polityki kulturalnej i oświatowej zagranicą Bundestagu. Zasiada dodatkowo w jego następujących organach: Francusko-Niemieckim Zgromadzeniu Parlamentarnym, Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE i Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Studiowała teologię, romanistykę oraz pedagogikę w Kilonii i Hamburgu. Po studiach przez wiele lat pracowała jako dziennikarka. Wydała liczne książki dotyczące polityki rodzinnej i polityki ds. kobiet oraz sprawozdania nt. ubóstwa dzieci na całym świecie (np. w RPA, Brazylii i Indiach). Od roku 1990 jest aktywna politycznie na rzecz partii CDU w Bremie, gdzie w latach 1999–2007 była radcą stanu ds. kultury. Od roku 2010 piastuje funkcję federalnej przewodniczącej państwowej protestanckiej grupy roboczej CDU (EAK) oddział w Bremie oraz zasiada w Federalnej Radzie Wykonawczej EAK. Od kwietnia 2019 roku członkini Rady Doradczej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.