prof. Dariusz Stola

prof. Dariusz Stola

Historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jest autorem licznych publikacji o najnowszej historii Polski, stosunkach polsko-żydowskich, migracjach międzynarodowych i pamięci społecznej. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz rad naukowych takich instytucji jak Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Ośrodek Badań nad Migracjami UW i Ośrodek KARTA.

Członek Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.