prof. Peter Haslinger
Romanian

prof. Peter Haslinger

prof. Peter Haslinger

Istoric, slavist și absolvent al limbii maghiare. Din anul 2007 este directorul Institutului Herder din Marburg. Este de asemenea profesor de istorie a Europei Centrale și de Est în cadrul Institutului de Istorie a Universității Justus Liebieg din Gießen precum și la Centrul interdisciplinar al Europei de Est din Gießen. Din anul 2014 colaborează de asemenea cu Imre Kertész Kolleg din Jena. Este vicepreședintele Consiliului Consultativ al Institutului Georg Eckert pentru cercetarea internațională a manualelor. În anul 2012 a primit medalia Universității din Wrocław cu ocazia aniversării a două sute de ani de la înființarea acesteia. Cele mai importante publicații ale lui sunt printre altele: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 1880-1938 (Poporul și teritoriul în discursul politic ceh în anii 1880-1938), Hundert Jahre Nachbarschaft. Die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn 1895-1994 (O sută de ani de vecinătate. Relațiile austriaco-maghiare în anii 1895-1994), Der ungarische Revisionismus und das Burgenland 1922-1932 (Revizionismul maghiar și Burgenland în anii 1922-1932).