Răzvan Theodorescu

Răzvan Theodorescu

Răzvan Theodorescu

Acad. Răzvan Theodorescu este istoric de artă, membru al Academiei Române. Are o bogată experiență profesională: Preşedinte al Radioteleviziunii Române, Ministru al Culturii și Cultelor (2000-2004), Rector al Universității Naționale de Artă din București ș.a. Este membru a numeroase foruri academice internaționale, a primit numeroase premii și distincții. În anul 1993 a fost distins cu Premiul Herder.

Este autor de cărţi şi numeroase articole de specialitate printre care: Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800) I-II; Românii şi Balcanicii în civilizaţia sud-est europeană ș.a.