prof. Dariusz Stola
Slovenský

prof. Dariusz Stola

Historik, profesor Ústavu pre politické štúdia Poľskej akadémie vied, prorektor Collegium Civitas. Člen Výskumného strediska migrácie Varšavskej univerzity. V rámci svojich vedeckých záujmov sa zaoberá históriou Poľska v období PĽR, poľsko-židovskými vzťahmi, problematikou medzinárodných migrácií v XX. st., a tiež otázkami spoločenskej pamäte.

Dvojnásobný laureát ceny týždenníka „Polityka” za svoje práce z oblasti histórie. Bol štipendistom programu Fulbrighta a Nadácie poľskej vedy (Fundacja Nauki Polskiej).