prof. Peter Haslinger
Slovenský

prof. Peter Haslinger

prof. Peter Haslinger

Historik, slavista a hungarista. Od roku 2007 je riaditeľom Inštitútu Herdera v Marburgu. Pôsobí aj ako profesor dejín strednej a východnej Európy na Inštitúte histórie Univerzity Justusa Liebiega v meste Giessen ako aj v v interdisciplinárnom Centre východnej Európy v tom istom meste. Od roku 2014 spolupracuje aj z Imre Kertész Kolleg v meste Jena. Je viceprezidentom poradného zboru Inštitútu Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc. V roku 2012 dostal medailu pri príležitosti 200.výročia Vroclavskej univerzity. Medzi jeho najdôležitejšie publikácie patrí: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 1880-1938 (Národ a teritórium v poľsko-českom kontexte v rokoch 1880-1938), Hundert Jahre Nachbarschaft. Die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn 1895-1994 (Sto rokov susedstva. Rakúsko-maďarské vzťahy v rokoch 1895-1994), Der ungarische Revisionismus und das Burgenland 1922-1932 (Nemecký revizionizmus a Burgenland v rokoch 1922-1932).

Člen Vedeckej rady ESPS od roku 2014.