Člen Rumunskej akadémie Răzvan Theodorescu
Slovenský

Člen Rumunskej akadémie Răzvan Theodorescu

Člen Rumunskej akadémie Răzvan Theodorescu

Člen Rumunskej akadémie Răzvan Theodorescu je historikom umenia. Má bohaté odborné skúsenosti: bol riaditeľom Rumunskej televízie, ministrom kultúry a náboženských vyznaní (2000 – 2004), rektor Národnej univerzity umenia v Bukurešti apod. Je členom početných medzinárodných akademických fór, získal veľa ocenení a vyznamenaní. Je laureátom Ceny J. G. Herdera v roku 1993.

Je autorom viacerých kníh a množstva špecializovaných článkov, medzi ktoré patria napríklad: Civilizácia Rumunov od stredoveku do súčasnosti. Horizont predstáv (1550 – 1800) I-II; Rumuni a obyvatelia Balkánu v prostredí civilizácie juhovýchodnej Európy atď.