Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Pamięć Europy. Porównanie między Wschodem a Zachodem – Andrzej Paczkowski

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:33:31

Wykład prof. Andrzeja Paczkowskiego.

II Sympozjum „Pamięć Europy” (European Remembrance Symposium) odbyło się między 10 a 12 października 2013 r. Prawie 200 przedstawicieli 120 instytucji i organizacji zajmujących się historią XX wieku z 23 krajów przyjechało do Berlina by dyskutować o współczesnej kulturze pamięci i związanej z nią edukacją historyczną. Sympozjum zorganizowała Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Federal Foundation for the Reappraisal of the SED Dictatorship oraz Europejskie Centrum Solidarności.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:33:31