Ukraine

Ukraine

Ukraine

Historians, politicians, witnesses of history share their thoughts and comments about what happens in Ukraine.

Jan Rydel

As a historian dealing with the 20th century and as a person who lived for the first 30 years of his life in a communist country, I am deeply shocked by the news coming from Ukraine. I condemn those who are guilty of this traitorous bloodshed and violence which took over the ancient Kiev. My thoughts and prayers are with our brothers Ukrainians, who bear witness of their unbreakable will of living in freedom and democracy. Long live Free Ukraine!

Jako historyk XX wieku i ktoś, kto przeżył pierwsze 30 lat swego życia w państwie komunistycznym, jestem wstrząśnięty informacjami, jakie napływają z Ukrainy. Potępiam tych, którzy winni są zdradzieckiego rozlewu krwi i przemocy, jaka ogarnęła prastary Kijów. Moje myśli i modlitwy są z braćmi Ukraińcami, którzy dają dziś dowody swej niezłomnej woli życia w wolności i demokracji. Niech żyje Wolna Ukraina!

 

Be always up to date with our projects!
Sign up for the ENRS monthly newsletter
& stay up to date with our news and events.