cover image of Zrozumieć Pamięć | To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing project

  Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

  Event in Polish [Polish version below]

  11 June 2024, 6 PM
  The discussion will take place at the Dom Spotkań z Historią in Warsaw and will be transmitted online.
  The event will also be translated into Polish Sign Language. Click here for the invite in Polish sign Language.


  Participants
  :
  Beata Chomątowska, Miasto dzieci świata (City of children of the world)
  Marcin Stasiak, Polio w Polsce 1945–1989. Studium z historii niepełnosprawności (Polio in Poland 1945-1989.
  A study of the history of disability)
  Moderator
  : Małgorzata Pakier

  We invite you to take part in the next event in our discussion series 'To Understand Memory.'

  The participants will be the historian Dr. Marcin Stasiak and journalist Beata Chomątowska.


  Chomątowska and Stasiak reflect on the everyday life of children with illnesses and how the disease - and the ‘treatment’ - shaped their lives. They both approach the subject from the perspective of the biographies of specific individuals and give voice to those who were previously deprived of it.
  How does the reporter's narrative deal with personal experiences, and how are they described by the conceptual tools developed by social history? What does the past have to say about children and illness, and why is it worth talking about the subject from different perspectives?

  ___________________________  11 czerwca 2024, godz. 18.00
  Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z transmisją online.
  Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.  Kliknij aby obejrzeć zaproszenie na wydarzenie w polskim języku migowym.

  Wystąpią:

  Beata Chomątowska, Miasto dzieci świata
  Marcin Stasiak, Polio w Polsce 1945–1989. Studium z historii niepełnosprawności
  Prowadzenie: Małgorzata Pakier

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu dyskusyjnego „Zrozumieć pamięć”.

  Uczestnikami będą historyk, Dr. Marcin Stasiak i dziennikarka Beata Chomątowska.  Chomątowska i Stasiak zastanawiają się nad codziennością dzieci chorych i tym, jak choroba – i „leczenie” – wpłynęły na kształt ich życia. Oboje podchodzą do tematu z perspektywy biografii konkretnych osób i oddają głos tym, którym był on wcześniej odebrany.
  Jak z osobistymi przeżyciami radzi sobie narracja reporterka, a jak opisują je narzędzia pojęciowe wypracowane przez historię społeczną? Co przeszłość ma do powiedzenia o dzieciach i chorobie, i dlaczego warto porozmawiać na ten temat z różnych perspektyw?