With Pen and a Bayonet. Creation of a New Europe after the Great War – debate

With Pen and a Bayonet. Creation of a New Europe after the Great War – debate

[ENGLISH FOLLOWS]

Piórem i Bagnetem. Tworzenie się Nowej Europy po Wielkiej Wojnie – debata online

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wraz z Muzeum Historii Polski zapraszają na debatę towarzyszącą prezentacji wystawy "Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923" w Warszawie i premierze polskojęzycznej wersji katalogu wystawy.

Debata odbędzie się 29 września 2020 o godz. 15.00 na platformie ZOOM.

Język wydarzenia: polski.

W dyskusji poświęconej burzliwemu tworzeniu się nowego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej, wojnie polsko-bolszewickiej oraz współczesnej pamięci o wydarzeniach tamtych lat wezmą udział:

Prof. Andrzej Chwalba, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Joanna Dufrat, Uniwersytet Wrocławski

Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski

Dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (moderator)

Zarejestruj się

Debata odbywa się w ramach projektu "Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923"

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Muzeum Historii Polski

Sfinansowano za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 1917–1922.

 

The European Network Remembrance and Solidarity together with the Polish History Museum invite to a debate accompanying the presentation of the exhibition "After the Great War. New Europe 1918-1923" in Warsaw and the premiere of the Polish version of the catalog of the exhibition "After the Great War. New Europe 1918–1923".

The debate will take place on September 29, 2020 at 15.00 on the ZOOM platform.

Language of the event: Polish.

The following participants will take part in the discussion on the stormy formation of a new order in Central and Eastern Europe, the Polish-Bolshevik war and the contemporary memory of the events of those years:

Prof. Andrzej Chwalba, Jagiellonian University

Prof. Joanna Dufrat, Wrocław University

Robert Kostro, Director of the Polish History Museum

Dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, European Network Remembrance and Solidarity (moderator)

Register here

The debate is part of the project "After the Great War. New Europe 1918-1923".

Organizers: European Network Remembrance and Solidarity, Polish History Museum

Financed by the Minister of Culture and National Heritage as part of the multi-annual NIEPODLEGŁA program for the years 1917–1922.

Be always up to date with our projects!
Sign up for the ENRS monthly newsletter
& stay up to date with our news and events.