prof. András Fejérdy

prof. András Fejérdy

prof. András Fejérdy

András Fejérdy jest profesorem nadzwyczajnym w zakresie historii kościoła na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya (habilitowanym na tejże uczelni w roku 2017) oraz zastępcą dyrektora Instytutu Historii w Ośrodku Badań Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk. Był sekretarzem naukowym Instytutu im. Balassiego Akademii Węgierskiej w Rzymie (2011–2015). Jego zainteresowania badawcze obejmują historię religii, historię Kościoła Katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz relacje pomiędzy Stolicą Apostolską a Węgrami w czasach nowożytnych i współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem okresu komunistycznego. Członek Rady Akademickiej od czerwca 2019 r.