Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Photo of the publication Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność – dyskusja i komentarz

Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność – dyskusja i komentarz

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:59:53

Komentarz Stanisława Tyszki i dyskusja w panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:59:53
Photo of the publication Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana Usprawiedliwiając okrucieństwo

Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana "Usprawiedliwiając okrucieństwo"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:45

Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana "Justifying Atrocities: Contested Victims".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:45
Photo of the publication Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar – wykład Elazara Barkana

Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar – wykład Elazara Barkana

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:10

Wykład Elazara Barkana Columbia’s School of International and Public Affairs "Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar" (Justifying Atrocities: Contested Victims).

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:10
Photo of the publication Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej – dyskusja

Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:39:21

Dyskusja w panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:39:21
Photo of the publication Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako brak sprawiedliwości naprawczej – Marcin Wróbel

Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako 'brak sprawiedliwości naprawczej' – Marcin Wróbel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:51

Referat Marcina Wróbla z Uniwersytetu Jagiellońskiego "Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako 'brak sprawiedliwości naprawczej'. Zaryz konfliktu społecznego na Podhalu" (Expropriation in Tatra Mountains National Park as a "Lack of Restorative Justice". Outline of a Social Conflict in Podhale) podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:51
Photo of the publication Restytucja mienia nacjonalizowanego na mocy dekretu Bieruta – Katarzyna Katana

Restytucja mienia nacjonalizowanego na mocy dekretu Bieruta – Katarzyna Katana

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:43

Prezentacja Katarzyny Katany "Kwestie prawne dotyczące restytucji znacjonalizowanego mienia na mocy dekretu Bieruta" podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:43
Photo of the publication Prawo i polityka wobec konfiskat w Niemczech w sowieckiej strefie okupacyjnej – Marcin Romanowski

Prawo i polityka wobec konfiskat w Niemczech w sowieckiej strefie okupacyjnej – Marcin Romanowski

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12

Prezentacja Marcina Romanowskiego "Prawo i polityka wobec własności w Niemczech - dyskusje o konfiskatach w sowieckiej strefie okupacyjnej między 1945 a 1949 rokiem" podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12
Photo of the publication Uladzislau Belavuasu komentuje panel Specyfika dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej

Uladzislau Belavuasu komentuje panel "Specyfika dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42

Komentarz Uladzislau Belavusau do panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42
Photo of the publication Prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich – Eva-Clarita Pettai

Prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich – Eva-Clarita Pettai

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02

Referat Evy-Clarity Pettai z University of Tartu "Tranzycyjna i retrospektywna: prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich" (Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02
Photo of the publication Dyskurs sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce – Ela Rossmiller

Dyskurs sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce – Ela Rossmiller

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18

Referat Eli Rossmiller z American University in Washington "Pozycje podmiotu i społeczne antagonizmy w ramach dyskursu sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce" (Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18
Photo of the publication Faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii – Cosmin Sebastian Cercel

Faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii – Cosmin Sebastian Cercel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Referat Cosmina Sebastiana Cercela "Niepewność Nomos: faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii" (Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43
Photo of the publication Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate – Katarzyna Katana

Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate – Katarzyna Katana

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45

Presentation by Katarzyna Katana on "Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate as Demonstrated by the Property Expropriated by the Warsaw Decree." Translation into English.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45
Photo of the publication Law and Politics Regarding Property in Germany – Marcin Romanowski

Law and Politics Regarding Property in Germany – Marcin Romanowski

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58

Presentation by Marcin Romanowski: "Law and Politics Regarding Property in Germany - Disputes over Confiscations in the Soviet Zone of Occupation during 1945-49". Translation into English is provided.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58
Photo of the publication National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses – Discussion

National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20

Discussion "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses". Cosmin Sebastian Cercel, Ela Rossmiller, Eva-Clarita Pettai, Uladzislau Belavusau. Chair: Nadya Nedelsky.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20
Photo of the publication Uladzislau Belavusaus commentary on National and Regional Specificities of TJ Discourses  panel

Uladzislau Belavusau's commentary on "National and Regional Specificities of TJ Discourses " panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41

Commentary by Uladzislau Belavusau on the panel "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41
Photo of the publication Truth and Justice Processes in the Baltic States –Eva-Clarita Pettai

Truth and Justice Processes in the Baltic States –Eva-Clarita Pettai

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08

Paper by Eva-Clarita Pettai: "Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08
Photo of the publication Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of TJ in Poland – Ela Rossmiller

Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of TJ in Poland – Ela Rossmiller

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14

Presentation by Ela Rossmiller: "Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14
Photo of the publication Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania – Cosmin Sebastian Cercel

Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania – Cosmin Sebastian Cercel

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38

Paper by Cosmin Sebastian Cercel: "Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38