Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Justifying Atrocities: Contested Victims – lecture by Elazar Barkan

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:08

Keynote speech by Elazar Barkan, Professor of International and Public Affairs and the Director of the Human Rights Concentration at Columbia’s School of International and Public Affairs, during the conference "Legal Frames of Memory.

Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:08

Prawne ramy pamięci – otwarcie konferencji

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:23

Uroczyste otwarcie konferencji "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej".

Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:23

Legal Frames of Memory Conference – welcome address

language: English
subtitles: none
duration: 00:41:15

Welcome address at the Legal Frames of Memory conference, 27-29 November 2013.

The guests were welcomed by Rafał Rogulski, director of European Network Remembrance and Solidarity; Małgorzata Omilanowska, Under-Secretary of State, the Ministry of Culture and National Heritage; Wojciech Węgrzyn, Under-Secretary of State, the Ministry of Justice; Małgorzata Pakier and Stanisław Tyszka, conference convenors.

language: English
subtitles: none
duration: 00:41:15

Debata praktyków pamięci: dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55

Debata praktyków pamięci: prof. János Simon, węgierski Instytutu Badań nad Historią Transformacji

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19

Debata praktyków pamięci: dr Dragoş Petrescu, rumuńska Narodowa Rady ds. Badań Akt Securitate

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:10

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:10

Debata praktyków pamięci: dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:19

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:19

Debata praktyków pamięci: otwarcie + ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:09

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:09

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - dyskusja (cz. 2)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:20
Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"
language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:20

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - dyskusja (cz. 1)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:11
Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"
language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:11

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - Aleksiej Lewinson i Aleksiej Miller

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:27

ALEKSIEJ LEWINSON - socjolog z niezależnego moskiewskiego Centrum Analitycznego Jurija Lewady, autor badań dotyczących pamięci zbiorowej w Rosji

ALEKSIEJ MILLER - historyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, specjalista w zakresie historii nacjonalizmu, polityki historycznej i historiografii w Europie Środkowej i Wschodniej

Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:27

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - komentarz Włodzimierza Borodzieja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:08:23

WŁODZIMIERZ BORODZIEJ - historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, współkieruje Kolegium Imre Kertésza przy Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie

Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:08:23

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - wystąpienie Aleksieja Millera

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:09

ALEKSIEJ MILLER - historyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, specjalista w zakresie historii nacjonalizmu, polityki historycznej i historiografii w Europie Środkowej i Wschodniej

Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:09

Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji. Rozpoczęcie i wystąpienie Aleksieja Lewinsona

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:42

ALEKSIEJ LEWINSON - socjolog z niezależnego moskiewskiego Centrum Analitycznego Jurija Lewady, autor badań dotyczących pamięci zbiorowej w Rosji

Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:42

"Remembering Katyn" - discussion 3/3

language: English, Polish
subtitles: none
duration: 00:13:49

"Genealogies of Memory" seminar and discussion on the recently published book "Remembering Katyn" (Etkind, Finnin et al., Polity Press 2012). Some questions in Polish. The book explores the legacy of Katyn through the memory cultures of seven countries: Belarus, Poland, Russia, Ukraine and the Baltic States. It shows how Katyn both incites nationalist sentiments in Eastern Europe and fosters an emerging cosmopolitan memory of Soviet terror.
Invited guests of the seminar, participants of "Memory at War" research team:

dr. Uilleam Blacker

Simon Lewis

dr. Matilda Mroz

dr. Rory Finnin

Chairs: dr. Joanna Wawrzyniak and dr. Małgorzata Pakier

language: English, Polish
subtitles: none
duration: 00:13:49

"Remembering Katyn" - discussion 2/3

language: English, Polish
subtitles: none
duration: 00:21:50

"Genealogies of Memory" seminar and discussion on the recently published book "Remembering Katyn" (Etkind, Finnin et al., Polity Press 2012). Some questions in Polish - subtitles to be published. The book explores the legacy of Katyn through the memory cultures of seven countries: Belarus, Poland, Russia, Ukraine and the Baltic States. It shows how Katyn both incites nationalist sentiments in Eastern Europe and fosters an emerging cosmopolitan memory of Soviet terror.
Invited guests of the seminar, participants of "Memory at War" research team:

dr. Uilleam Blacker

Simon Lewis

dr. Matilda Mroz

dr. Rory Finnin

Chairs: dr. Joanna Wawrzyniak and dr. Małgorzata Pakier

language: English, Polish
subtitles: none
duration: 00:21:50

"Remembering Katyn" - discussion 1/3

language: English
subtitles: none
duration: 00:17:04

"Genealogies of Memory" seminar and discussion on the recently published book "Remembering Katyn" (Etkind, Finnin et al., Polity Press 2012). The book explores the legacy of Katyn through the memory cultures of seven countries: Belarus, Poland, Russia, Ukraine and the Baltic States. It shows how Katyn both incites nationalist sentiments in Eastern Europe and fosters an emerging cosmopolitan memory of Soviet terror.
Invited guests of the seminar, participants of "Memory at War" research team:

dr. Uilleam Blacker

Simon Lewis

dr. Matilda Mroz

dr. Rory Finnin

Chairs: dr. Joanna Wawrzyniak and dr. Małgorzata Pakier

language: English
subtitles: none
duration: 00:17:04

"Remembering Katyn" - seminar 5/5

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:20

"Genealogies of Memory" seminar and discussion on the recently published book "Remembering Katyn" (Etkind, Finnin et al., Polity Press 2012). The book explores the legacy of Katyn through the memory cultures of seven countries: Belarus, Poland, Russia, Ukraine and the Baltic States. It shows how Katyn both incites nationalist sentiments in Eastern Europe and fosters an emerging cosmopolitan memory of Soviet terror.
Invited guests of the seminar, participants of "Memory at War" research team:

dr. Uilleam Blacker

Simon Lewis

dr. Matilda Mroz

dr. Rory Finnin

Chairs: dr. Joanna Wawrzyniak and dr. Małgorzata Pakier

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:20