Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Photo of the publication Komunizm versus nazizm? – Agnieszka Gliszczyńska-Grabias

Komunizm versus nazizm? – Agnieszka Gliszczyńska-Grabias

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:01

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z PAN prezentuje referat "Komunizm versus nazizm? Niezdrowa spuźcizna Europy Środkowo-Wschodniej przez pryzmat orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" (Communism equals or versus Nazism? Central and Eastern European Unwholesome Legacy in ECtHR) podczas panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (II)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:01
Photo of the publication Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I) – dyskusja

Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I) – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:43:39

Dyskusja podczas panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I)". Joachim Savelsberg, Ivor Sokolić, Magdalena Saryusz-Wolska, Marek Osiel, Adam Czarnota. Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:43:39
Photo of the publication Mark Osiel komentuje panel Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I)

Mark Osiel komentuje panel "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I)"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:34

Komentarz Marka Osiela do panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:34
Photo of the publication Obrazy III Rzeszy w niemieckiej sferze publicznej 1945-49 – Magda Saryusz-Wolska

Obrazy III Rzeszy w niemieckiej sferze publicznej 1945-49 – Magda Saryusz-Wolska

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:32

Referat Magdaleny Saryusz-Wolskiej z Uniwersytetu w Łodzi "Reedukacja, denazyfikacja, kwestia winy: obrazy III Rzeszy w niemieckiej sferze publicznej 1945-1949" (Reeducation, Denazification, Schuldfrage: Images of the Third Reich in the German Public Sphere 1945-1949) wygłoszony podczas panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:32
Photo of the publication Bohaterowie, sądy i konflikty normatywne w Chorwacji – Ivor Sokolić

Bohaterowie, sądy i konflikty normatywne w Chorwacji – Ivor Sokolić

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:15

Referat Ivor Sokolića z University College London "Bohaterowie, sądy i konflikty normatywne: jak procesy zbrodniarzy wojennych wpływają na budowanie norm w Chorwacji?" (Heroes, Courts and Normative Clashes: How Are Domestic War Crimes Trials Affecting Norm Building in Croatia?) wygłoszony podczas panelu "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:15
Photo of the publication Interwencje sądownicze w sprawie zbrodni przeciw prawom człowieka – Joachim Savelsberg

Interwencje sądownicze w sprawie zbrodni przeciw prawom człowieka – Joachim Savelsberg

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:25:36

Referat Joachima Savelsberga z University of Minnesota "Interwencje sądownicze w sprawie zbrodni przeciw prawom człowieka: między bieżącymi reprezentacjami a pamięcią o przeszłości" (Court Interventions against Human Rights Perpetrators: Between Current Representations and Memories of the Past, panel "Nazywanie zbrodni, spisywanie historii: rola edukacyjna sądów (I)". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:25:36
Photo of the publication Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 4/4

Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 4/4

language: English
subtitles: none
duration: 01:16:34
Roundtable Discussion: Historical Justice And Its Present Legislation of the "Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.
language: English
subtitles: none
duration: 01:16:34
Photo of the publication Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 3/4

Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 3/4

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:27

Adam Czarnota's remarks during roundtable discussion "Historical Justice And Its Present Legislation".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:27
Photo of the publication Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 2/4

Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 2/4

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:26

Contribution by Yaroslav Pasko to roundtable discussion "Historical Justice And Its Present Legislation".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:26
Photo of the publication Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 1/4

Historical Justice And Its Present Legislation – Roundtable Discussion 1/4

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:46

First part of the roundtable discussion: Historical Justice And Its Present Legislation. István Rév's remarks followed by discussion.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:46
Photo of the publication Can Courts Deliberately Alter Collective Memory? – Mark Osiel

Can Courts Deliberately Alter Collective Memory? – Mark Osiel

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:39

Mark Osiel presenting the paper "Can Courts Deliberately Alter Collective Memory? Novel Remedies from the Inter-American Court of Human Rights".

Panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (II)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:39
Photo of the publication East of the Rule of Law – Christiane Wilke

East of the Rule of Law – Christiane Wilke

language: English
subtitles: none
duration: 00:21:31

Christiane Wilke presenting the paper "East of the Rule of Law".

Panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (II)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:21:31
Photo of the publication Communism equals or versus Nazism? – Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Communism equals or versus Nazism? – Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:59

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias's presentation: "Communism equals or versus Nazism? Central and Eastern European Unwholesome Legacy in ECtHR".

Panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (II)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:59
Photo of the publication Mark Osiels commentary on Naming Crimes, Writing History: Courts Educational Role (I) panel

Mark Osiel's commentary on "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (I)" panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:31

Commentary by Mark Osiel on the panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (I)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:31
Photo of the publication Naming Crimes, Writing History: Courts Educational Role (I) – Discussion

Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (I) – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:44:33

Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (I) panel - Discussion. Joachim Savelsberg, Ivor Sokolić, Magdalena Saryusz-Wolska, Mark Osiel. Chair: Adam Czarnota.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:44:33
Photo of the publication How Are Domestic War Crimes Trials Affecting Norm Building in Croatia – Ivor Sokolić

How Are Domestic War Crimes Trials Affecting Norm Building in Croatia – Ivor Sokolić

language: English
subtitles: none
duration: 00:19:21

Ivor Sokolić presenting the papers "Heroes, Courts and Normative Clashes: How Are Domestic War Crimes Trials Affecting Norm Building in Croatia?". Panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (I)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:19:21
Photo of the publication Court Interventions against Human Rights Perpetrators – Joachim Savelsberg

Court Interventions against Human Rights Perpetrators – Joachim Savelsberg

language: English
subtitles: none
duration: 00:25:34

Joachim Savelsberg's presentation, "Court Interventions against Human Rights Perpetrators: Between Current Representations and Memories of the Past" in the panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (I)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:25:34
Photo of the publication Images of the Third Reich in the German Public Sphere 1945-1949 – Magdalena Saryusz-Wolska

Images of the Third Reich in the German Public Sphere 1945-1949 – Magdalena Saryusz-Wolska

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:26

Magdalena Saryusz-Wolska on "Reeducation, Denazification, Schuldfrage: Images of the Third Reich in the German Public Sphere 1945-1949".

Panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (I)", "Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:26