Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Photo of the publication Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 4/4

Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 4/4

language: English
subtitles: none
duration: 00:36:24

Commentary by Grażyna Szwat-Gyłybowa (Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw) and discussion.

The presentation is part of a seminar from Genealogies of Memory series on the recent developments in the field of memory studies in Bulgaria, which took place on 28 November 2014 in Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:36:24
Photo of the publication Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 3/4

Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 3/4

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:10

Yana Yancheva (Bulgarian Academy of Sciences) presenting her paper "Agricultural collectivization (1940-s – 1950-s) in Bulgarian Memory Studies".

The presentation is part of a seminar from Genealogies of Memory series on the recent developments in the field of memory studies in Bulgaria, which took place on 28 November 2014 in Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:10
Photo of the publication Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 2/4

Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 2/4

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:27

Zlatina Bogdanova (Bulgarian Academy of Sciences) presenting her paper "Communism in Memory Studies – the Bulgarian Perspective".

The presentation is part of a seminar from Genealogies of Memory series on the recent developments in the field of memory studies in Bulgaria, which took place on 28 November 2014 in Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:27
Photo of the publication Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 1/4

Memory Practices and Memory Studies in Bulgaria 1/4

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:26

Ana Luleva (Bulgarian Academy of Sciences) presenting her paper titled "Memory Studies in Bulgaria: Institutions and Approaches".

The presentation is part of a seminar from Genealogies of Memory series on the recent developments in the field of memory studies in Bulgaria, which took place on 28 November 2014 in Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:26
Photo of the publication History, Memory, Politics. New Perspectives from the Baltic Region – ending discussion

History, Memory, Politics. New Perspectives from the Baltic Region – ending discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:32:58


Commentator: Marcin Niemojewski (University of Warsaw)

Discussion.

The seminar "History, Memory, Politics. New Perspectives from the Baltic Region" seminar took place in May 2014 and was organized by European Network Remembrance and Solidarity as a part of "Genealogies of Memory" project.

language: English
subtitles: none
duration: 00:32:58
Photo of the publication Holocaust narrative in Estonian history textbooks – Heiko Pääbo

Holocaust narrative in Estonian history textbooks – Heiko Pääbo

language: English
subtitles: none
duration: 00:26:17

Speaker: Heiko Pääbo (University of Tartu) - "Holocaust narrative in Estonian history textbooks"

The presentation is part of the "History, Memory, Politics. New Perspectives from the Baltic Region" seminar, which took place on 14 May 2014 in Warsaw, Poland and was organized by European Network Remembrance and Solidarity as a part of "Genealogies of Memory" project.

language: English
subtitles: none
duration: 00:26:17
Photo of the publication The public perception of the Ukrainian Crisis in Lithuania and Belarus – Felix Ackermann

The public perception of the Ukrainian Crisis in Lithuania and Belarus – Felix Ackermann

language: English
subtitles: none
duration: 00:25:58

Speaker: Felix Ackermann (European Humanities University) - "Repercussions of the Grand Duchy? The public perception of the Ukrainian Crisis in Lithuania and Belarus"

The presentation was part of the "History, Memory, Politics. New Perspectives from the Baltic Region" seminar, which took place on 14 May 2014 in Warsaw, Poland and was organized by European Network Remembrance and Solidarity as a part of "Genealogies of Memory" project.

language: English
subtitles: none
duration: 00:25:58
Photo of the publication The institutionalization of social memory research in Latvia – Martins Kaprans

The institutionalization of social memory research in Latvia – Martins Kaprans

language: English
subtitles: none
duration: 00:33:33

Introduction: Małgorzata Pakier (Genealogies of Memory). Speaker: Martins Kaprans (University of Tartu): The institutionalization of social memory research in Latvia

The presentation was part of the "History, Memory, Politics. New Perspectives from the Baltic Region" seminar, which took place on 14 May 2014 in Warsaw, Poland and was organized by European Network Remembrance and Solidarity as a part of "Genealogies of Memory" project.

language: English
subtitles: none
duration: 00:33:33
Photo of the publication Debata praktyków pamięci: dyskusja

Debata praktyków pamięci: dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55
Photo of the publication Debata praktyków pamięci: prof. János Simon, węgierski Instytutu Badań nad Historią Transformacji

Debata praktyków pamięci: prof. János Simon, węgierski Instytutu Badań nad Historią Transformacji

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19
Photo of the publication Debata praktyków pamięci: dr Dragoş Petrescu, rumuńska Narodowa Rady ds. Badań Akt Securitate

Debata praktyków pamięci: dr Dragoş Petrescu, rumuńska Narodowa Rady ds. Badań Akt Securitate

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:10

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:10
Photo of the publication Debata praktyków pamięci: dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Debata praktyków pamięci: dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:19

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:19
Photo of the publication Debata praktyków pamięci: otwarcie + ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch

Debata praktyków pamięci: otwarcie + ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:09

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:09
Photo of the publication Seminarium Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji - dyskusja (cz. 2)

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - dyskusja (cz. 2)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:20
Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"
language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:20
Photo of the publication Seminarium Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji - dyskusja (cz. 1)

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - dyskusja (cz. 1)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:11
Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"
language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:11
Photo of the publication Seminarium Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji - Aleksiej Lewinson i Aleksiej Miller

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - Aleksiej Lewinson i Aleksiej Miller

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:27

ALEKSIEJ LEWINSON - socjolog z niezależnego moskiewskiego Centrum Analitycznego Jurija Lewady, autor badań dotyczących pamięci zbiorowej w Rosji

ALEKSIEJ MILLER - historyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, specjalista w zakresie historii nacjonalizmu, polityki historycznej i historiografii w Europie Środkowej i Wschodniej

Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:27
Photo of the publication Seminarium Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji - komentarz Włodzimierza Borodzieja

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - komentarz Włodzimierza Borodzieja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:08:23

WŁODZIMIERZ BORODZIEJ - historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, współkieruje Kolegium Imre Kertésza przy Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie

Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:08:23
Photo of the publication Seminarium Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji - wystąpienie Aleksieja Millera

Seminarium "Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji" - wystąpienie Aleksieja Millera

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:09

ALEKSIEJ MILLER - historyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, specjalista w zakresie historii nacjonalizmu, polityki historycznej i historiografii w Europie Środkowej i Wschodniej

Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w ramach cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:21:09