cover image of Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką project

  Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

  Event in Polish [Polish version below]

  26 April 2024, 6 PM
  The discussion will take place at the Dom Spotkań z Historią in Warsaw and will be transmitted online.
  The event will also be translated into Polish Sign Language.


  Participants:
  Katarzyna Surmiak-Domańska, Czystka
  Michał Bilewicz, Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości

  Moderator
  : Małgorzata Pakier

  The reportage “Czystki” (Purges) by Katarzyna Surmiak-Domańska is a investigative attempt to find the hidden past of the closest family members, during which intergenerational traumas are discovered. However, the author's personal story turns out to be a universal story, describing the family difficulties (not only) of the Kresowian inhabitants.

  In his new publication “Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości” (Traumaland. Poles in the shadow of the past) Michał Bilewicz describes the psychology of Poles and Polish women: our traumas, beliefs and fears, and at the same time shows that as inhabitants of Traumaland we are not isolated in our experiences. This book is a manual for understanding our past and giving us tips on how to deal with it.
  The publications by Surmiak-Domańska and Bilewicz are a starting point for a discussion about what makes us - Polish women and men. How do we remember and how does this memory affect us? What helps us better understand our modus operandi – journalistic insight or psychological flair?


  Katarzyna Surmiak-Domańska is a journalist associated with Gazeta Wyborcza and the Polish School of Reportage, author of, among others, “Czystki” (Purges) and “Mokradełka” (Wetlands).

  Prof. Michał Bilewicz is a social psychologist and sociologist. His research includes, among others: minorities, social identity, political psychology and the psychology of intergroup relations.
  Ph.D. Małgorzata Pakier is head of the academic department at the European Network Remembrance and Solidarity, co-creator of the Genealogies of Memory project and a graduate of the Polish School of Reportage.  ___________________________

  26 kwietnia 2024, godz. 18.00
  Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z transmisją online.
  Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy. 


  Wystąpią
  :

  Katarzyna Surmiak-Domańska, Czystka
  Michał Bilewicz, Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości
  Prowadzenie
  : Małgorzata Pakier

  Reportaż “Czystka” Katarzyny Surmiak-Domańskiej to detektywistyczna próba odnalezienia przemilczanej przeszłości najbliższych członków rodziny, podczas której odkrywane są międzypokoleniowe traumy. Osobista historia autorki okazuje się jednak historią uniwersalną, opisującą rodzinne trudności (nie tylko) Kresowian.

  W swojej nowej publikacji “Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości” Michał Bilewicz opisuje psychologię Polaków i Polek: nasze traumy, wierzenia i lęki, a zarazem pokazuje, że jako mieszkańcy Traumalandu nie jesteśmy odosobnieni w swoich przeżyciach. Ta książka to podręcznik pozwalający zrozumieć naszą przeszłość i dający wskazówki, jak się z nią uporać. 
  Publikacje Surmiak-Domańskiej i Bilewicza to punkt wyjścia do dyskusji o tym, co składa się na nas - Polki i Polaków. Jak pamiętamy i jak ta pamięć na nas wpływa? Co lepiej pozwala zrozumieć nasze modus operandi – reporterska wnikliwość czy psychologiczny sznyt?


  Katarzyna Surmiak-Domańska jest dziennikarką związaną z Gazetą Wyborczą i Polską Szkołą Reportażu, autorka m.in. “Czystki” i “Mokradełka”.
  Prof. Michał Bilewicz jest psychologiem społecznym i socjologiem. W swoich badaniach zajmuje się m.in. mniejszościami, tożsamością społeczną, psychologią polityczną i psychologią stosunków międzygrupowych.
  Dr Małgorzata Pakier kieruje działem naukowym w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest współtwórczynią projektu Genealogie Pamięci i absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu.

  Read more about the project

  The series of discussions “To Understand Memory” consists of five conversations between historians and reporters. To read more click here

  Cykl dyskusji „Zrozumieć pamięć” składa się z pięciu rozmów historyków i reporterów. Aby przeczytać więcej  kliknij tutaj

  Partners

   

  Organisers

  logo of ENRS

  logo of Dom Spotkań z Historią


  Partners

  logo of Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną UW


  ENRS is funded by:

  logo of PL ministry 2023 NEW LOGO
  logo of DE Ministry

  logo of HU ministry 2023 NEW LOGO
  logo of SL Ministry

  logo of RO Ministry   
  logo of EU Disclaimer