cover image of Zrozumieć Pamięć | To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing project

  Zrozumieć Pamięć

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing


  Event in Polish [Polish version below]


  Reportages and academia are different languages of description and ways of exploring the world. How can academia benefit from the narrative possibilities and sensitive approach of reportage and, vice versa, how can non-fiction literature benefit from the resources of academic concepts and systematization? Will an attempt at such a transdisciplinary and transspecies dialogue allow us to better understand what is happening with Polish and European memory?
  We invite you to a discussion around these questions, in which the starting point will be the most interesting contemporary publications dealing with the subject of history and memory.
  The series of discussions “To Understand Memory” consists of five conversations between historians and reporters. The first event takes place in October and will be transmitted online.

  ___________________________

  Reportaż i nauka to różne języki opisu i sposoby poznawania świata. Jak nauka może czerpać z narracyjnych możliwości i wrażliwego podejścia w reportażu i, vice versa, jak literatura non-fiction może korzystać z zasobu naukowych pojęć i systematyzacji? Czy próba takiego transdyscyplinarnego i transgatunkowego dialogu pozwoli nam lepiej zrozumieć to, co się dzieje z polską i europejską pamięcią? Zapraszamy do dyskusji wokół tych pytań, w których punktem wyjścia będą najciekawsze współczesne publikacje podejmujące tematykę historii i pamięci.
  Cykl dyskusji „Zrozumieć pamięć” składa się z pięciu rozmów historyków i reporterów. Pierwsze wydarzenie odbędzie się w październiku i będzie transmitowane online.

  Upcoming discussions


   

  Partners

   
   

  Organisers

  logo of ENRS

  logo of Dom Spotkań z Historią


  Partners

  logo of Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną UW


  ENRS is funded by:

  logo of PL ministry 2023 NEW LOGO
  logo of DE Ministry

  logo of HU ministry 2023 NEW LOGO
  logo of SL Ministry

  logo of RO Ministry   
  logo of EU Disclaimer
  Be always up to date with our projects!
  Sign up for the ENRS monthly newsletter
  & stay up to date with our news and events.