cover image of Zrozumieć Pamięć | To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing project

  Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

  Event in Polish [Polish version below]

  26 April 2024, 6 PM
  The discussion will take place at the Dom Spotkań z Historią in Warsaw and will be transmitted online.
  The event will also be translated into Polish Sign Language. Click here for the invite in Polish sign Language.


  Participants:
  Katarzyna Surmiak-Domańska, Czystka
  Michał Bilewicz, Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości

  ModeratorMałgorzata Pakier

  We invite you to take part in the next event in our discussion series 'To Understand Memory.'

  The participants will be the sociologist Prof. Michał Bilewicz and journalist Katarzyna Surmiak-Domańska.

  The publications by Surmiak-Domańska and Bilewicz are a starting point for a discussion about what makes us - Polish women and men. How do we remember and how does this memory affect us? What helps us better understand our modus operandi – journalistic insight or psychological flair?

  ___________________________

  26 kwietnia 2024, godz. 18.00
  Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z transmisją online.
  Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.  Kliknij aby obejrzeć zaproszenie na wydarzenie w polskim języku migowym.

  Wystąpią:
  Katarzyna Surmiak-Domańska, Czystka
  Michał Bilewicz, Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości
  Prowadzenie: Małgorzata Pakier

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu dyskusyjnego „Zrozumieć pamięć”.

  Uczestnikami będą socjolog, Prof. Michał Bilewicz i dziennikarka Katarzyna Surmiak-Domańska.
  Publikacje Surmiak-Domańskiej i Bilewicza to punkt wyjścia do dyskusji o tym, co składa się na nas - Polki i Polaków. Jak pamiętamy i jak ta pamięć na nas wpływa? Co lepiej pozwala zrozumieć nasze modus operandi – reporterska wnikliwość czy psychologiczny sznyt