cover image of Zrozumieć Pamięć | To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing project

  Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

  Event in Polish [Polish version below]

  13 February 2024, 6 PM
  Dom Spotkań z Historią,Warsaw and online transmission
  The event will also be translated into Polish Sign Language.  Click here for the invite in Polish sign Language.


  We invite you to take part in the next event in our discussion series 'To Understand Memory.'
  The participants will be historian Dr. Łukasz Bukowiecki and journalist Ziemowit Szczerek.

  The discussion will focus on semi-legendary, (non)existent and (non)transformed places in the context of multi-layered heritage: from ancient Polish and Russian history, through World War II and communism, to modern times. How do the city's memory and oblivion appear in journalistic narratives, and how do they describe them using conceptual tools developed by cultural studies? How do these two genres intertwine and why is the city a suitable topic for such a transdisciplinary meeting?
  ___________________________

  13 February 2024, godz. 18:00
  Dom Spotkań z Historią, Warszawa oraz transmisja online.
  Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy. 
  Kliknij aby obejrzeć zaproszenie na wydarzenie w polskim języku migowym.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu dyskusyjnego „Zrozumieć pamięć”.
  Uczestnikami będą historyk,
  Dr Łukasz Bukowiecki i dziennikarz Ziemowit Szczerek. Dyskusja skupi się na na miejscach na wpół legendarnych, (nie)istniejących i (nie)przekształconych w kontekście wielowarstwowego dziedzictwa: od dawnej historii polskiej czy rosyjskiej, przez II wojnę światową i komunizm, po czasy współczesne. Jak pamięć i niepamięć miasta jawią się w narracji reporterskiej, a jak opisują je narzędzia pojęciowe wypracowane przez studia kulturowe? Jak te dwa gatunki przenikają się nawzajem i dlaczego właśnie miasto to wdzięczny temat do takiego transdyscyplinarnego spotkania?