cover image of Zrozumieć Pamięć | To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing project

    Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

    To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

    Event in Polish [Polish version below]

    24 October 2023, 6 PM
    Dom Spotkań z Historią,Warsaw and online transmission

    We invite you to take part in our first event in our discussion series 'To Understand Memory.'
    The participants will include historian Ph.D. Małgorzata Praczyk and reporter Filip Springer. They will be discussing their latest publications and how reportage and academia can mutually benefit from each other. Can a dialogue like this help us better understand what is happening with Polish and European memory?


    ___________________________

    24 października 2023, godz. 18:00
    Dom Spotkań z Historią, Warszawa oraz transmisja online

    Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym pierwszym wydarzeniu z cyklu dyskusyjnego „Zrozumieć pamięć”.
    Uczestnikami będą historyk, dr hab. Małgorzata Praczyk i reporter Filip Springer. Będą omawiać swoje najnowsze publikacje oraz to, w jaki sposób raportowanie i nauka mogą czerpać wzajemne korzyści. Czy taki dialog może pomóc nam lepiej zrozumieć, co dzieje się z polską i europejską pamięcią?