Prof. Fejérdy András
Hungarian

Prof. Fejérdy András

Prof. Fejérdy András

Prof. Fejérdy András az egyháztörténet egyetemi docense a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (habilitáció: 2017, Pázmány Péter Katolikus Egyetem), és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese. A Balassi Intézet – Római Magyar Akadémia tudományos titkára (2011–2015). Kutatási területe a vallástörténet, a katolikus egyház története Közép-Kelet-Európában, valamint a Szentszék és Magyarország közötti viszony a modern és jelenkori történelemben, különös tekintettel a kommunizmus időszakára.