prof. László Szarka

prof. László Szarka

Historyk. Po ukończeniu studiów filozoficznych na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie pracował w Słowackiej Akademii Nauk, a w 1977 roku przeniósł się do Węgieskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, gdzie objął posadę dyrektora Instytutu Badań nad Mniejszościami Etnicznymi i Narodowymi. Od 2001 roku był dyrektorem Instytutu Badań Historycznych Węgieskiej Akademii Nauk. Od 2009 roku jest dziekanem wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Jánosa Selyego w Komárnie (Słowacja).

Członek Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.