prof. Malkhaz Toria

prof. Malkhaz Toria

prof. Malkhaz Toria

Malkhaz Toria (doktorat 2009) jest profesorem nadzwyczajnym w zakresie historii oraz dyrektorem Ośrodka Badań and Pamięcią na Kaukazie na Państwowym Uniwersytecie im. Ilii Czawczawadze (Tbilisi, Gruzja).

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii gruzińskiej historiografii w czasach średniowiecza i nowożytnych, procesach etnicznych w epoce caratu i Związku Radzieckiego, roli dyskursu historycznego i polityki pamięci w konfliktach regionalnych w Gruzji, budowaniu granic podziału oraz polityce wykluczania w regionach rozłamowych współczesnej Gruzji.

W zakresie tej szerokiej problematyki badawczej pracuje w ramach licznych programów dla badaczy z tytułem doktorskim (Fulbright, DAAD, OSF, itd.) na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, w New School for Social Research w Nowym Jorku, Instytucie Harrimana na Uniwersytecie Columbia, Mount Holyoke College w South Headley, USA, na Uniwersytecie Humboldtów oraz w Zentrum für Literatur-und Kulturforschung (ZfL) w Berlinie. Różnorodne publikacje i odbyte kursy dla nauczycieli odzwierciedlają rezultaty jego drogi naukowej. Jesienią 2019 roku otworzył przewód doktorski w zakresie socjologii w New School for Social Research, w ramach którego bada, w jaki sposób kontestowane dyskursy historyczne i pradawne wyobrażenia historyczne wciąż podgrzewają i wpływają na istniejące konflikty (polityczne, etniczne i międzypaństwowe) w społeczeństwach post-totalitarnych, w tym Gruzji, borykających się z „trudną przeszłością”.

Członek Rady Naukowej od sierpnia 2019 r.