Viliam Jablonický
Slovenský

Viliam Jablonický

Viliam Jablonický je redaktorom, novinárom, kritikom umenia a dejín umenia. Ukončil štúdium dejín umenia na Komenského univerzite v Bratislave. Pôsobil ako redaktor sekcií o kultúre a literatúre v denníku Hlas ľudu (1973-79), Revue svetovej literatúry (1979), Film a divadlo (1979-91), Slovenský denník (1991), Most (1997-2000), Verejná správa (2002-2004). V rokoch 2009-2012 bol tajomníkom Slovenského centra PEN. Je dlhodobým členom redakcie časopisu Svedectvo. Prednášal dejiny kultúry a filmu v školách v Bratislave a Trnave. Je autorom a spoluautorom viac ako 40 kníh o dejinách kina a umenia. Podieľal sa aj na tvorbe dokumentárnych filmov Papierové hlavy (rež. Dušan Hanák, 1995), Ľudia z Hauerlandu , Prežili sme gulag (2008).