Dr Anna Kwiatkowska

Dr Anna Kwiatkowska

Dr Anna Kwiatkowska

Dr Kwiatkowska studiowała arabistykę na Uniwersytecie w Taszkiencie (Uzbekistan), oraz ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Od 1997 roku pracowała jako główna specjalistka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie zajmowała się stosunkami polsko-niemieckimi oraz współpracą transgraniczną i międzyregionalną.

W latach 1997–2001była sekretarzem wykonawczym Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

W 2005 roku była założycielką i do dziś pozostaje kierowniczką Działu Niemieckiego (obecnie Zespół Niemiec i Europy Północnej) w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW), zajmującym się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w szeroko rozumianym sąsiedztwie Polski: państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, a także w Azji Środkowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę zagraniczną i wewnętrzną RFN oraz politykę pamięci RFN.

Jest autorką licznych publikacji, m.in.: „Od Kopciuszka do Cesarzowej. Jak Merkel zmieniała Niemcy", OSW, Warszawa, 2021; „Obcy, czyli my. Niemcy w poszukiwaniu nowej tożsamości", OSW, Warszawa, 2020; „Niemcy wobec Rosji, Powiązania – tak, zbliżenie – nie", OSW, Warszawa, 2014; „Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach. Trzy mity niemieckiego dyskursu o wysiedleniach", OSW, Warszawa, 2010.