Johannes Schraps

Johannes Schraps

Johannes Schraps

Johannes Schraps jest niemieckim politykiem oraz politologiem. Poseł do Bundestagu 19. kadencji z ramienia Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), do której należy od roku 1999. Zasiada jako przedstawiciel swej grupy parlamentarnej w komisji ds. Unii Europejskiej Bundestagu oraz członek zastępca w komisji spraw zagranicznych jak również w Radzie Powierniczej Federalnej Agencji Edukacji Obywatelskiej. W latach 2011–2013 był asystentem parlamentarnym w Parlamencie Europejskim a w latach 2013–2017 pracował w charakterze doradcy politycznego posła Achima Barchmanna (SPD / Wolfsburg). Jest szefem delegacji niemieckiego parlamentu na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego (BSPC) oraz zastępcą przewodniczącego delegacji na Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Sródziemnomorza. Dodatkowo piastuje stanowisko zastępcy przewodniczącego Parlamentarnej Grupy Przyjaźni ds. Relacji z Maltą i Cyprem. Od kwietnia 2019 roku członek Rady Doradczej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.