dr Jerguš Sivoš
Slovenský

dr Jerguš Sivoš

dr Jerguš Sivoš
Jerguš Sivoš je historik a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa. Vo svojom výskume sa venuje tajnej politickej polícii, systému táborov nútenej práce, ale aj iným formám perzekúcie občanov na Slovensku pred rokom 1989. Je členom edičnej rady Múzea pamäti XX. storočia v Prahe a vedeckej rady Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe.