Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Photo of the publication Prawo i polityka wobec konfiskat w Niemczech w sowieckiej strefie okupacyjnej – Marcin Romanowski

Prawo i polityka wobec konfiskat w Niemczech w sowieckiej strefie okupacyjnej – Marcin Romanowski

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12

Prezentacja Marcina Romanowskiego "Prawo i polityka wobec własności w Niemczech - dyskusje o konfiskatach w sowieckiej strefie okupacyjnej między 1945 a 1949 rokiem" podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12
Photo of the publication Uladzislau Belavuasu komentuje panel Specyfika dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej

Uladzislau Belavuasu komentuje panel "Specyfika dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42

Komentarz Uladzislau Belavusau do panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:42
Photo of the publication Prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich – Eva-Clarita Pettai

Prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich – Eva-Clarita Pettai

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02

Referat Evy-Clarity Pettai z University of Tartu "Tranzycyjna i retrospektywna: prawda i sprawiedliwość w krajach bałtyckich" (Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:02
Photo of the publication Dyskurs sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce – Ela Rossmiller

Dyskurs sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce – Ela Rossmiller

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18

Referat Eli Rossmiller z American University in Washington "Pozycje podmiotu i społeczne antagonizmy w ramach dyskursu sprawiedliwości tranzycyjnej w Polsce" (Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:11:18
Photo of the publication Faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii – Cosmin Sebastian Cercel

Faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii – Cosmin Sebastian Cercel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Referat Cosmina Sebastiana Cercela "Niepewność Nomos: faszyzm, komunizm i brak ciągłości prawnej w powojennej Rumunii" (Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania) wygłoszony podczas panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43
Photo of the publication Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate – Katarzyna Katana

Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate – Katarzyna Katana

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45

Presentation by Katarzyna Katana on "Legal Issues Related to Restitution of Nationalized Real Estate as Demonstrated by the Property Expropriated by the Warsaw Decree." Translation into English.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:14:45
Photo of the publication Law and Politics Regarding Property in Germany – Marcin Romanowski

Law and Politics Regarding Property in Germany – Marcin Romanowski

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58

Presentation by Marcin Romanowski: "Law and Politics Regarding Property in Germany - Disputes over Confiscations in the Soviet Zone of Occupation during 1945-49". Translation into English is provided.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:58
Photo of the publication National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses – Discussion

National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20

Discussion "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses". Cosmin Sebastian Cercel, Ela Rossmiller, Eva-Clarita Pettai, Uladzislau Belavusau. Chair: Nadya Nedelsky.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:39:20
Photo of the publication Uladzislau Belavusaus commentary on National and Regional Specificities of TJ Discourses  panel

Uladzislau Belavusau's commentary on "National and Regional Specificities of TJ Discourses " panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41

Commentary by Uladzislau Belavusau on the panel "National and Regional Specificities of Transitional Justice Discourses".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:41
Photo of the publication Truth and Justice Processes in the Baltic States –Eva-Clarita Pettai

Truth and Justice Processes in the Baltic States –Eva-Clarita Pettai

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08

Paper by Eva-Clarita Pettai: "Transitional and Retrospective: Truth and Justice Processes in the Baltic States".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:08
Photo of the publication Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of TJ in Poland – Ela Rossmiller

Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of TJ in Poland – Ela Rossmiller

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14

Presentation by Ela Rossmiller: "Subject Positions and Social Antagonisms in the Discourse of Transitional Justice in Poland".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:11:14
Photo of the publication Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania – Cosmin Sebastian Cercel

Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania – Cosmin Sebastian Cercel

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38

Paper by Cosmin Sebastian Cercel: "Anxieties of the Nomos: Fascism, Communism and Legal Discontinuity in Post-War Romania".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:38
Photo of the publication Discussion after the keynote speech by Elazar Barkan

Discussion after the keynote speech by Elazar Barkan

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:48

Discussion after the keynote lecture given by Elazar Barkan during "Legal Frames of Memory.

Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:48
Photo of the publication Justifying Atrocities: Contested Victims – lecture by Elazar Barkan

Justifying Atrocities: Contested Victims – lecture by Elazar Barkan

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:08

Keynote speech by Elazar Barkan, Professor of International and Public Affairs and the Director of the Human Rights Concentration at Columbia’s School of International and Public Affairs, during the conference "Legal Frames of Memory.

Transitional Justice in Central and Eastern Europe", 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:08
Photo of the publication Prawne ramy pamięci – otwarcie konferencji

Prawne ramy pamięci – otwarcie konferencji

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:23

Uroczyste otwarcie konferencji "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej".

Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:23
Photo of the publication Legal Frames of Memory Conference – welcome address

Legal Frames of Memory Conference – welcome address

language: English
subtitles: none
duration: 00:41:15

Welcome address at the Legal Frames of Memory conference, 27-29 November 2013.

The guests were welcomed by Rafał Rogulski, director of European Network Remembrance and Solidarity; Małgorzata Omilanowska, Under-Secretary of State, the Ministry of Culture and National Heritage; Wojciech Węgrzyn, Under-Secretary of State, the Ministry of Justice; Małgorzata Pakier and Stanisław Tyszka, conference convenors.

language: English
subtitles: none
duration: 00:41:15
Photo of the publication Debata praktyków pamięci: dyskusja

Debata praktyków pamięci: dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:55
Photo of the publication Debata praktyków pamięci: prof. János Simon, węgierski Instytutu Badań nad Historią Transformacji

Debata praktyków pamięci: prof. János Simon, węgierski Instytutu Badań nad Historią Transformacji

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiali: ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch, dr Łukasz Kamiński, dr Dragoş Petrescu i prof. János Simon.

Debata w ramach projektu Genealogie Pamięci (21.11.2013)

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:19