Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Photo of the publication Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego – dyskusja

Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:24

Dyskusja podczas panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nadya Nedelsky, Lavinia Stan, Elena Glushko, Yaroslav Pasko, Yifat Gutman. Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:24
Photo of the publication Yifat Gutman komentuje panel Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim

Yifat Gutman komentuje panel "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:01

Komentarz Yifat Gutman z Hebrew University do panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczona na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:01
Photo of the publication Marzenie o lustracji we współczesnym społeczeństwie rosyjskim – Elena Glushko

Marzenie o lustracji we współczesnym społeczeństwie rosyjskim – Elena Glushko

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:49

Elena Glushko z Rosyjskiej Akademii Nauk prezentuje referat "Nadzieja na sprawiedliwość: marzenie o lustracji we współczesnym społeczeństwie rosyjskim" (Hope for Justice: The Dream of Lustrations in Present-Day Russian Society) podczas panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:18:49
Photo of the publication Społeczeństwo obywatelskie i post-komunistyczna sprawiedliwość tranzycyjna w Rumunii – Lavinia Stan

Społeczeństwo obywatelskie i post-komunistyczna sprawiedliwość tranzycyjna w Rumunii – Lavinia Stan

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:59

Referat prof. Lavinii Stan z St. Francis Xavier University "Społeczeństwo obywatelskie i post-komunistyczna sprawiedliwość tranzycyjna - przypadek Rumunii" wygłoszony podczas panelu ""Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:59
Photo of the publication Transitional Jewish Justice – Rivka Brot

Transitional Jewish Justice – Rivka Brot

language: English
subtitles: none
duration: 00:19:52

Presentation by Rivka Brot on "Transitional Jewish Justice: Jewish Collaborators on Trial in Jewish Displaced Persons Camps, 1945-1950".

Conference "Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe", Warsaw (Poland), 27-29 November 2013

language: English
subtitles: none
duration: 00:19:52
Photo of the publication Prescription of Communist Crimes – Marcin Warchoł

Prescription of Communist Crimes – Marcin Warchoł

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:41


Marcin Warchoł's presentation on "Prescription of Communist Crimes" in the panel "Retributive Justice: Dealing With Perpetrators"

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland

language: English
subtitles: none
duration: 00:15:41
Photo of the publication Sprawiedliwość tranzycyjna a społeczeństwo obywatelskie na Słowacji – Nadya Nedelsky

Sprawiedliwość tranzycyjna a społeczeństwo obywatelskie na Słowacji – Nadya Nedelsky

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43

Referat wygłoszony przez Nadyę Nedelsky z Macalester College "Sprawiedliwość tranzycyjna a społeczeństwo obywatelskie na Słowacji" (Transitional Justice and Civil Society in Slovakia) wygłoszony podczas panelu "Sprawiedliwość w obrębie prawa i poza nim. Działania społeczeństwa obywatelskiego". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:43
Photo of the publication W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna – dyskusja

W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:57

Dyskusja podczas panelu "W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna". Tomasz Stryjek, Stanislav Labjak, Saygun Gökariksel, Antoni Dudek, Istvan Rev.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:41:57
Photo of the publication Antoni Dudek komentuje panel W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna

Antoni Dudek komentuje panel "W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:34

Komentarz Antoniego Dudka (IPN, Uniwersytet Jagielloński) do panelu "W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:23:34
Photo of the publication Etyka wiedzy i pamięci a achiwa polskich tajnych służb – Saygun Gökariksel

Etyka wiedzy i pamięci a achiwa polskich tajnych służb – Saygun Gökariksel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:25

Referat Sayguna Gökariksela "Etyka wiedzy i pamięci a achiwa polskich tajnych służb" (Ethics of Knowledge and Memory and Polish Secret Service Archives) prezentowany podczas panelu "W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:22:25
Photo of the publication Narodowy Instytut Pamięci na Słowacji – referat Stanislava Labjaka

Narodowy Instytut Pamięci na Słowacji – referat Stanislava Labjaka

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:16:25

Prezentacja Stanislava Labjaka "Transformacja i bieżące problemy Narodowego Instytutu Pamięci na Słowacji" podczas panelu "W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:16:25
Photo of the publication Rola ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie – Tomasz Stryjek

Rola ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie – Tomasz Stryjek

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:32

Referat Tomasza Stryjka "Między sprawiedliwością okresu przejściowego a polityką tożsamości narodowej. Rola ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie" podczas panelu "W archiwach - przeszłość prywatna i publiczna".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:24:32
Photo of the publication Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami – dyskusja

Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:44:00

Dyskusja podczas panelu "Retributive Justice: Dealing with Perpetrators": Rivka Brot (Tel Aviv University), Agata Fijalkowski (Lancaster University Law School), Lavinia Stan (St. Francis Xavier University), Marcin Warchoł (Uniwersytet Warszawski), Christiane Wilke (Carleton University). Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:44:00
Photo of the publication Lavinia Stan komentuje panel Retrybucja i sprawiedliwość

Lavinia Stan komentuje panel "Retrybucja i sprawiedliwość"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:13:12

Komentarz Lavinii Stan do wystąpień w panelu "Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami". Wideo tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:13:12
Photo of the publication Przedawnienie zbrodni komunistycznych – Marcin Warchoł

Przedawnienie zbrodni komunistycznych – Marcin Warchoł

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:35

Referat dr. Marcina Warchoła (Uniwersytet Warszawski) "Prescription of Communist Crimes" podczas panelu "Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami". Referat w języku polskim.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:35
Photo of the publication Ramy prawne pamięci: doświadczenie Albanii – Agata Fijalkowski

Ramy prawne pamięci: doświadczenie Albanii – Agata Fijalkowski

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:17:35

Referat Agaty Fijalkowski z Lancaster University Law School "Ramy prawne pamięci: doświadczenie Albanii" (Legal Frames of Memory: The Albanian Experience) wygłoszony podczas panelu "Retributive Justice: Dealing with Perpetrators".Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:17:35
Photo of the publication Żydowska sprawiedliwość tranzycyjna – Rivka Brot

Żydowska sprawiedliwość tranzycyjna – Rivka Brot

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:01

Referat Rivki Brot z Tel Aviv University "Żydowska sprawiedliwość tranzycyjna: procesy żydowskich kolaborantów w obozach dla osób przemieszczonych, 1945-1949" (Transitional Jewish Justice: Jewish Collaborators on Trial in Jewish Displaced Persons Camps, 1945-1950) wygłoszony podczas panelu "Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:01
Photo of the publication Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society – Discussion

Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:25

Discussion after "Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society" panel. Nadya Nedelsky, Lavinia Stan, Elena Glusho, Yifat Gutman. Chair: Yaroslav Pasko.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:25