Browse our videos! Here you can find recordings from our events, including the European Remembrance Symposia and Genealogies of Memory conferences, video summaries of our educational youth projects, as well as Hi-story lessons animations for teachers and pupils.

Photo of the publication Lavinia Stan komentuje panel Retrybucja i sprawiedliwość

Lavinia Stan komentuje panel "Retrybucja i sprawiedliwość"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:13:12

Komentarz Lavinii Stan do wystąpień w panelu "Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami". Wideo tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:13:12
Photo of the publication Przedawnienie zbrodni komunistycznych – Marcin Warchoł

Przedawnienie zbrodni komunistycznych – Marcin Warchoł

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:35

Referat dr. Marcina Warchoła (Uniwersytet Warszawski) "Prescription of Communist Crimes" podczas panelu "Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami". Referat w języku polskim.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:35
Photo of the publication Ramy prawne pamięci: doświadczenie Albanii – Agata Fijalkowski

Ramy prawne pamięci: doświadczenie Albanii – Agata Fijalkowski

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:17:35

Referat Agaty Fijalkowski z Lancaster University Law School "Ramy prawne pamięci: doświadczenie Albanii" (Legal Frames of Memory: The Albanian Experience) wygłoszony podczas panelu "Retributive Justice: Dealing with Perpetrators".Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:17:35
Photo of the publication Żydowska sprawiedliwość tranzycyjna – Rivka Brot

Żydowska sprawiedliwość tranzycyjna – Rivka Brot

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:01

Referat Rivki Brot z Tel Aviv University "Żydowska sprawiedliwość tranzycyjna: procesy żydowskich kolaborantów w obozach dla osób przemieszczonych, 1945-1949" (Transitional Jewish Justice: Jewish Collaborators on Trial in Jewish Displaced Persons Camps, 1945-1950) wygłoszony podczas panelu "Retrybucja i sprawiedliwość: postępowanie ze sprawcami". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:20:01
Photo of the publication Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society – Discussion

Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:25

Discussion after "Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society" panel. Nadya Nedelsky, Lavinia Stan, Elena Glusho, Yifat Gutman. Chair: Yaroslav Pasko.

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:38:25
Photo of the publication Yifat Gutmans commentary on Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society panel

Yifat Gutman's commentary on "Justice within and beyond Law: The Actions of Civil Society" panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:22:00
Commentary by Yifat Gutman on the panel "Justice within and beyond Law: the Actions of Civil Society" at the conference "Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" (27-29 November 2013, Warsaw, Poland).
language: English
subtitles: none
duration: 00:22:00
Photo of the publication Hope for Justice: The Dream of Lustrations in Present-Day Russian Society – Elena Glushko

Hope for Justice: The Dream of Lustrations in Present-Day Russian Society – Elena Glushko

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:55

Presentation "Hope for Justice: The Dream of Lustrations in Present-Day Russian Society" by Elena Glushko (Russian Academy of Sciences), given during the panel "Justice Within and Beyond the Law: the Actions of Civil Society".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, Warsaw 27-29 November 2013.

language: English
subtitles: none
duration: 00:18:55
Photo of the publication Civil Society and Post-Communist Transitional Justice: The Romanian Case – Lavinia Stan

Civil Society and Post-Communist Transitional Justice: The Romanian Case – Lavinia Stan

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:01

Presentation by Lavinia Stan, Associate Professor at St. Francis Xavier University in Canada: "Civil Society and Post-Communist Transitional Justice: The Romanian Case" during the panel "Justice Within and Beyond Law: the Actions of Civil Society".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, Warsaw 27-29 November 2013.

language: English
subtitles: none
duration: 00:24:01
Photo of the publication Transitional Justice and Civil Society in Slovakia – Nadya Nedelsky

Transitional Justice and Civil Society in Slovakia – Nadya Nedelsky

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:39

Presentation by Nadya Nedelsky, Associate Professor at Macalester College in Saint Paul, Minnesota: "Transitional Justice and Civil Society in Slovakia".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland

language: English
subtitles: none
duration: 00:20:39
Photo of the publication Naming Crimes, Writing History: Courts Educational Role (II) – Discussion

Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (II) – Discussion

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:29

Discussion after the panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (II)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:50:29
Photo of the publication Jiři Přibáňs commentary on Naming Crimes, Writing History: Courts Educational Role (II) panel

Jiři Přibáň's commentary on "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (II)" panel

language: English
subtitles: none
duration: 00:17:40

Jiři Přibáň's commentary on the panel "Naming Crimes, Writing History: Courts' Educational Role (II)".

"Legal Frames of Memory. Transitional Justice in Central and Eastern Europe" conference, 27-29 November 2013, Warsaw, Poland.

language: English
subtitles: none
duration: 00:17:40
Photo of the publication Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność – dyskusja i komentarz

Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność – dyskusja i komentarz

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:59:53

Komentarz Stanisława Tyszki i dyskusja w panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:59:53
Photo of the publication Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana Usprawiedliwiając okrucieństwo

Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana "Usprawiedliwiając okrucieństwo"

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:45

Dyskusja po wykładzie Elazara Barkana "Justifying Atrocities: Contested Victims".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:38:45
Photo of the publication Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar – wykład Elazara Barkana

Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar – wykład Elazara Barkana

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:10

Wykład Elazara Barkana Columbia’s School of International and Public Affairs "Usprawiedliwiając okrucieństwo: kwestionowanie ofiar" (Justifying Atrocities: Contested Victims).

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:50:10
Photo of the publication Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej – dyskusja

Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej – dyskusja

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:39:21

Dyskusja w panelu "Specyfika narodowa i regionalna dyskursów o sprawiedliwości tranzycyjnej". Nagranie tłumaczone na język polski.

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:39:21
Photo of the publication Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako brak sprawiedliwości naprawczej – Marcin Wróbel

Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako 'brak sprawiedliwości naprawczej' – Marcin Wróbel

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:51

Referat Marcina Wróbla z Uniwersytetu Jagiellońskiego "Wywłaszczenia w Tatrzańskim Parku Narodowym jako 'brak sprawiedliwości naprawczej'. Zaryz konfliktu społecznego na Podhalu" (Expropriation in Tatra Mountains National Park as a "Lack of Restorative Justice". Outline of a Social Conflict in Podhale) podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:15:51
Photo of the publication Restytucja mienia nacjonalizowanego na mocy dekretu Bieruta – Katarzyna Katana

Restytucja mienia nacjonalizowanego na mocy dekretu Bieruta – Katarzyna Katana

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:43

Prezentacja Katarzyny Katany "Kwestie prawne dotyczące restytucji znacjonalizowanego mienia na mocy dekretu Bieruta" podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:14:43
Photo of the publication Prawo i polityka wobec konfiskat w Niemczech w sowieckiej strefie okupacyjnej – Marcin Romanowski

Prawo i polityka wobec konfiskat w Niemczech w sowieckiej strefie okupacyjnej – Marcin Romanowski

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12

Prezentacja Marcina Romanowskiego "Prawo i polityka wobec własności w Niemczech - dyskusje o konfiskatach w sowieckiej strefie okupacyjnej między 1945 a 1949 rokiem" podczas panelu "Sprawiedliwość naprawcza: prawo, pamięć i własność".

Konferencja "Prawne ramy pamięci. Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej", Warszawa 27-29 listopada 2013.

language: Polish
subtitles: none
duration: 00:19:12