Dr. Ifj. Bertényi Iván
Hungarian

Dr. Ifj. Bertényi Iván

Dr. Ifj. Bertényi Iván

Ifj. Bertényi Iván, PhD (2006) történész, 2015 óta a bécsi Collegium Hungaricum igazgatóhelyettese. Tanulmányait Budapesten, Berlinben és Bécsben végezte. 2000 és 2009 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egyetemi tanársegéd, 2009-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen egyetemi adjunktus. Ezen túlmenően 2013 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. 2009-ben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára. 2012-2013-ban a bloomingtoni Indiana University magyar vendégtanára (György Ránki Hungarian Chair Professor). Számos tudományos bizottság – köztük (2012-től) a Magyar-Bolgár Akadémiai Történész Vegyes Bizottság, valamint (2009-2013 között, és 2017-től) a Magyar Történelmi Társulat választmányának – tagja.

Történészként a hosszú 19. század második felének magyar történelmével foglalkozik (1848-1918). Kutatási területe magában foglalja a magyar politikatörténetet, különösképpen a parlamenti választások és a parlamentarizmus történetét Magyarországon, és a párhuzamos nemzetépítést a Habsburg Birodalomban; Magyarország nemzetközi kapcsolatait; és a politikai szimbólumok problémáit a multietnikus birodalomban. 12 könyv szerzője, szerkesztője vagy társszerkesztője és 80 tanulmány szerzője. A Hálózat tanácsadó testületének tagja.