dr Iván Bertényi

dr Iván Bertényi

dr Iván Bertényi

Iván Bertényi Jr zdobył tytuł doktorski w roku 2006. Jest historykiem a od roku 2015 zastępcą dyrektora Węgierskiego Instytutu Kulturalnego w Wiedniu. Studiował w Budapeszcie, Berlinie i Wiedniu. W latach 2000–2009 był adiunktem na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya, od roku 2009 jest starszym wykładowcą na Uniwersytecie Loránda Eötvösa (ELTE). Dodatkowo od roku 2013 jest starszym badaczem w Instytucie Historii Ośrodka Badań Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk (MTA). W roku 2009 wykładał gościnnie na Uniwersytecie Babeșa i Bolyaia w Klużu-Napoce/ Kolozsvár. W latach 2012–13 przebywał na wydziale hungarystyki na Uniwersytecie Indiana w Bloomington w ramach stypendium naukowego im. Györgya Ránkiego. Zasiada w licznych komitetach badawczych, np. Węgiersko-Bułgarskim Komitecie Historycznym (od roku 2012) czy też radzie Węgierskiego Towarzystwa Historycznego (2009–2013 i od 2017 roku).

Jako historyk jest znawcą historii Węgier w drugiej połowie długiego XIX wieku (1848–1918). Jego zainteresowania badawcze obejmują węgierską historię polityczną, zwłaszcza historię wyborów parlamentarnych i parlamentaryzmu na Węgrzech oraz procesów tworzenia równoległych narodów w cesarstwie Habsburgów jak również relacje Węgier z zagranicą i zagadnienia dotyczące symboli politycznych w wieloetnicznym cesarstwie. Jest autorem lub redaktorem / współredaktorem 12 książek oraz autorem około 80 artykułów naukowych.

Członek Rady Doradczej od czerwca 2019 r.