dr Florin Abraham

dr Florin Abraham

dr Florin Abraham

Florin Abraham jest historykiem, członkiem Krajowej Rady Badań nad Archiwami Securitate (CNSAS); głównym badaczem w ramach Krajowego Instytutu Studiów nad Totalitaryzmem (Rumunia, Bukareszt); wykładowcą nauk politycznych na Wydziale Komunikacji w Krajowej Szkole Studiów Politycznych i Administracyjnych (SNSPA). Do jego ostatnich publikacji należy Romania since the Second World War: A Political, Social and Economic History, Bloomsbury Academic, London-New York, 2016.

Członek Komitetu Sterującego od momentu przystąpienia Rumunii do ESPS w maju 2014 r.