dr Florin Abraham
Slovenský

dr Florin Abraham

dr Florin Abraham

Habilitovaný doktor histórie, riaditeľ Národného ústavu pre výskum totalitarizmu v Bukurešti ako aj mimoriadny profesor politických vied na Fakulte komunikácie Národnej univerzity politických vied a verejnej správy v Bukurešti. V rokoch 2012-2018 zastával tiež funkciu člena predsedníctva Celoštátnej rady pre výskum archívov Securitate (NCSSA). V roku 2016 dostal diplom za akademické zásluhy, najvyššie vedecké ocenenie udeľované Rumunskou akadémiou. Jeho hlavné záujmové oblasti sú najnovšia história Európy, totalitarizmus, politická komunikácia.

Dr. Abraham je členom Riadiaceho výboru ENRS a koordinátorom rumunskej časti Európskej siete Pamäť a Solidarita (ENRS) od roku 2014.