dr Zoltán Maruzsa

dr Zoltán Maruzsa

dr Zoltán Maruzsa

Dr Zoltán Maruzsa jest historykiem, politologiem i ekspertem z zakresu historii Niemiec. W latach 2012 - 2015 był zastępcą węgierskiego Sekretarza Stanu ds. szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Zasobów Ludzkich. Obecnie w tym samym ministerstwie pełni funkcję Sekretarza Stanu odpowiedzialnego za edukację publiczną. Dr Maruzsa współpracował z takimi węgierskimi uczelniami jak Eötvös József College w Baja czy Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię Niemiec i Austrii w czasie zimnej wojny oraz historię powszechną XX wieku.

Maruzsa zasiada w Komitecie Doradczym ESPS.