dr Zoltán Maruzsa
Slovenský

dr Zoltán Maruzsa

dr Zoltán Maruzsa

Dr. Zoltán Maruzsa je maďarským historikom a politológom. Špecializuje sa na nemecké otázky. Od roku 2012 je štátnym tajomníkom v oblasti vyššieho vzdelania na Ministerstve ľudských zdrojov. Spolupracoval s Eötvös József College a Univezitou Eötvösa Loránda. Medzi jeho záujmy patria nemecké a rakúske dejiny počas studenej vojny ako aj široko poňaté dejiny 20.storočia. V marci 2015 sa stal členom Poradného výboru ESPS.