Markus Meckel

Markus Meckel

Markus Meckel – niemiecki polityk (SPD), w latach 1990-2009 poseł do Bundestagu. Pastor ewangelicki. Wychowywał się w NRD, od lat 70-tych działał w opozycji. Od 1988 do 1990 roku kierował uczelnią ekumeniczną Kościoła ewangelickiego pod Magdeburgiem.

W 1989 roku zainicjował założenie Partii Socjaldemokratycznej w NRD i został jej wiceprzewodniczącym. Uczestniczył w obradach Centralnego Okrągłego Stołu, a po wolnych wyborach w 1990 roku został posłem i ministrem spraw zagranicznych (sprawował tę funkcję od kwietnia do sierpnia 1990 roku). Jako minister brał udział w konferencji „dwa plus cztery”, prowadzącej do zjednoczenia Niemiec.

Meckel pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przewodniczącego Rady Federalnej Fundacji Badań nad Dyktaturą SED w Niemczech. Jest laureatem licznych nagród niemieckich i europejskich. W latach 2013-2016 był prezydentem Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi.

Między 2015 a 2019 r. był przewodniczącym Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Członek gremiów Sieci do marca 2019 r.