Markus Meckel
Slovenský

Markus Meckel

Markus Meckel – nemecký politik (SPD), v rokoch 1990 – 2009 poslanec Bundestagu. Evanjelický pastor. Vyrastal v NDR, od 70. rokov bol aktívny v opozícii. Od roku 1988 do roku 1990 viedol ekumenickú školu evanjelickej cirkvi pri Magdeburgu.

V roku 1989 inicioval založenie Sociálnodemokratickej strany v NDR a stal sa jej podpredsedom. Zúčastnil sa na zasadnutiach Okrúhleho stola a po slobodných voľbách v roku 1990 sa stal poslancom a ministrom zahraničných vecí (túto funkciu zastával od mája do septembra roku 1990). Ako minister sa zúčastnil na konferencii „dva plus štyri", vedúcej k zjednoteniu Nemecka.

Meckel plní funkciu predsedu Rady Nadácie pre poľsko-nemeckú spoluprácu a je vedúcim Federálnej rady nadácie pre výskum diktatúri SED v Nemecku. Je laureátom viacerých nemeckých a európskych ocenení. V rokoch 2013 – 2016 bol prezidentom Nemeckého ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby.

Od roku 2015 je riaditeľom Poradného výboru Európskej siete Pamäť a Solidarita.