prof. Csaba Gy. Kiss

prof. Csaba Gy. Kiss

Węgierski politolog, wybitny znawca zagadnień środkowoeuropejskich. Historyk kultury i literatury, prowadzi badania z zakresu komparatystyki literatur Europy Środkowej, a także mitów i symboli narodowych w literaturze. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, w Katedrze Hungarystyki. W 1987 był współzałożycielem Węgierskiego Forum Demokratycznego, którego wiceprzewodniczącym był w 1990 roku, a w latach 1989-1993 należał do jego zarządu.

Członek polsko-węgierskiej i słowacko-węgierskiej komisji historyków. Gościnnie wykłada na uniwersytetach w Nitrze, Zagrzebiu i Pradze.

Członek Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.