prof. Csaba Gy. Kiss
Slovenský

prof. Csaba Gy. Kiss

Maďarský politológ, vynikajúci znalec otázok strednej a východnej Európy. Historik kultúry a literatúry, zaoberá sa komparatistikou literatúr strednej Európy, a tiež mýtov a národných symbolov v literatúre. Je profesor univerzít v Budapešti a Záhrebe.

V roku 2000 bolo po poľsky vydaný jeho Denník poľský (1980–1982), a v roku 2009 výber historických a kultúrnych esejí publikovaných v Poľsku a v Maďarsku pod spoločným titulom Vyučovacia hodina strednej Európy.