prof. Róbert Letz

prof. Róbert Letz

prof. Róbert Letz

Historyk, professor na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Specjalizuje się w historii kultury, polityki i religii Słowacji w XX wieku. W latach 1991 – 1992 pracował w Instytucie Historycznym SAV w Bratysławie. Od roku 1992 pracuje w Katedrze Historii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, której obecnie jest kierownikiem.

Członek Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.