prof. Róbert Letz
Slovenský

prof. Róbert Letz

prof. Róbert Letz

Prof. Róbert Letz – historik, professor na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na kultúrne, politické a cirkevné dejiny Slovenska v 20. storočí. Vyštudoval históriu a filozofiu v Bratislave, v rokoch 1991-1992 pracoval v Slovenskej akadémii vied. Od roku 1992 sa zamestnal na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 získal titul professor na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti je vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúci redakčnej rady časopisov ‘Pamäť národa’ (Nation's Memory) a ‘Verbum historiae’. Publikoval učebnice dejepisu, chronologické príručky slovenských dejín, monografie a štúdie o osobnostiach, protikomunistickom odboji, perzekúcii kresťanov a postavení justície v komunistickom režime.