dr Stephan Eisel

dr Stephan Eisel

Studiował nauki polityczne, historię i muzykę. W latach 1983-1992 był autorem przemówień kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i wicedyrektorem jego gabinetu. W latach 1992-2007 był dyrektorem Akademii Politycznej i wydziału edukacji politycznej w Fundacji Konrada Adenauera. W latach 2007-2009 poseł niemieckiego Bundestagu. Od 2010 roku kieruje projektami dotyczącymi Internetu, demokracji i uczestnictwa obywatelskiego w Fundacji Konrada Adenauera. Należy do rad redakcyjnych wielu wydawnictw. Jego publikacje dotyczą demokracji, internetu, polityki i muzyki oraz Helmuta Kohla.

Członek Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność do marca 2019 roku.