dr Stephan Eisel
Slovenský

dr Stephan Eisel

Absolvent politologického štúdia v Marburgu a Bonn. V rokoch 1982-1983 bol vedeckým spolupracovníkom Nadácie Konráda Adenauera. Od 1983 do 1992 bol pracovníkom kabinetu kancelára Nemecka, a od 1992 do 2007 pracoval v Nadácii Konráda Adenauera, okrem iného ako vedúci sekcie politologického vzdelávania. Od 1990 do 2010 bol členom nemeckého Bundestagu a Landtagu za stranu CDU.

Bol členom komisie kultúry a médií ako aj komisie pre európske záležitosti. Bol v zložení Rady nadácie Center for Advanced European Studies and Research (CAESAR), kuratória Nemeckého Historického múzea (DHM). Ako zástupca nemeckej vlády bol vyznačený na člena Kuratória ENRS. Autor početných publikácií s politologickou, historickou a kultúrovou tematikou.